Подписаться
Вигівська Ірина Миколаївна / Vyhivska (Vygivska) Iryna
Вигівська Ірина Миколаївна / Vyhivska (Vygivska) Iryna
Другие именаVygivska Iryna, Vyhivska Iryna, Выговская Ирина Николаевна
Державний університет "Житомирська політехніка", факультет бізнесу та сфери обслуговування, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
7382009
Економічний аналіз
СЗ Мошенський, ОВ Олійник, колектив авторів
Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів …, 2007
334*2007
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
512009
Bukhhaltersʹkyy finansovyy oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Zhytomyr: Ruta, 2009
402009
Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика
ІМ Вигівська
ЖДТУ, 2010
382010
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками
ІМ Вигівська, ІЛ Грабчук, ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2015
262015
Ekonomichnyj analiz
SZ Moshens' kyj, OV Olijnyk, FF Butyncja
Economic analysis]. PP" Ruta", Zhytomyr (in Ukr.), 2007
202007
Звітність підприємств
ІВ Орлов, колектив авторів
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності …, 2008
18*2008
The significant principles of development of accounting support for innovative enterprise financing
S Lehenchuk, N Valinkevych, IM Vyhivska, H Khomenko
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8), 2282-2289, 2020
142020
Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти
ІМ Вигівська, ВС Семйон
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
142014
Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні
ІМ Вигівська, МІ Скрипник, ОО Григоревська
ЖДТУ, 2017
112017
Облікова регламентація планування та калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах
МІ Скрипник, ІМ Вигівська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
112012
Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку
ІМ Вигівська, ГЮ Хоменко, КВ Шумило
ЖДТУ, 2017
102017
Mortgage as one of the most effective types of collateral: accounting aspects
MI Skrypnyk, IM Vygivska
Актуальні проблеми економіки, 388-392, 2015
102015
Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації
ЛВ Чижевська, ІМ Вигівська, АП Дикий, ЛС Скакун
Монографія, 404 с., 2011
102011
Аналіз ресурсного потенціалу корпорацій: організаційні аспекти
ІМ Вигівська, ВО Іваненко, ЛЯ Шевченко
ЖДТУ, 2013
9*2013
Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими ризиками
ІМ Вигівська
Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference [“Moderni vymozenosti …, 2009
92009
Accounting reserves in optimization of risks of innovatiive activity
S Lehenchuk, N Valinkevych, I Vyhivska
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 174-184, 2020
82020
Oblikovoanalitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy [Accounting and analytical support of business risk management]
IM Vyhivska, IL Hrabchuk, OO Zelenina
Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu 1 …, 2015
82015
Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст
НІ Ценклер, ІМ Вигівська, ВК Макарович
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 75-81, 2019
72019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20