Подписаться
Шавкун Ирина Григорьевна
Шавкун Ирина Григорьевна
Запорожский национальный університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжкультурна комунікація як складова сучасної менеджмент-освіти
ІГ Шавкун
Культурологічний вісник нижньої Наддніпрянщини, 115-117, 2009
292009
Філософія менеджменту. Монографія
ІГ Шавкун
Запоріжжя:«ТандемАртСтудия, 2007
232007
Менеджмент як соціокультурне явище: соціальнофілософський аналіз
ІГ Шавкун
К.: ІВО, 2008
212008
Ділова комунікація: сутність та типологізація
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 67-74, 2009
182009
Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 92-100, 2008
182008
Формування іміджу організації:[навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент»]
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ 111, 2016
172016
Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 53-63, 2014
102014
Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 195-201, 2017
82017
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
62017
Командний менеджмент: аксіологічний вимір
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 218-226, 2010
62010
Практикум з граматики англійської мови (Subjunctive Mood) для студентів І-ІІ курсів факультету менеджменту
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ 80, 2005
62005
Формування іміджу організації
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
навч. посібник/ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська.–Запоріжжя: ЗНУ, 2016
52016
Менеджер ХХІ століття: проблеми та напрямки підготовки
ІГ Шавкун
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua, 2006
52006
Комунікація як ефективний інструмент забезпечення «доброго врядування»(«GOOD GOVERNANCE»)
I Shavkun, Y Dybchinska
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development 1 (01), 35-44, 2017
42017
Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гілея: науковий вісник, 464-467, 2013
22013
Управління організаційним знанням: підходи до розуміння сутності
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 185-193, 2013
22013
Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 44-54, 2009
22009
Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 175-182, 2006
22006
Специфіка орієнталістської моделі менеджменту
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 200-208, 2006
22006
Компетентності цифрового лідера в контексті VUCA-світу
І Шавкун, Я Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 191-194, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20