Шавкун Ирина Григорьевна
Шавкун Ирина Григорьевна
Запорожский национальный університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Філософія менеджменту. Монографія
ІГ Шавкун
Запоріжжя:«ТандемАртСтудия, 2007
192007
Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософський аналіз
ІГ Шавкун
К.: ІВО, 2008
182008
Міжкультурна комунікація як складова сучасної менеджмент-освіти
ІГ Шавкун
Культурологічний вісник нижньої Наддніпрянщини, 115-117, 2009
162009
Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 92-100, 2008
132008
Ділова комунікація: сутність та типологізація
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 67-74, 2009
62009
Формування іміджу організації:[навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент»]
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ, 2016
52016
Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 53-63, 2014
52014
Практикум з граматики англійської мови (Subjunctive Mood) для студентів І-ІІ курсів факультету менеджменту
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ 80, 2005
42005
Менеджер ХХІ століття: проблеми та напрями підготовки
ІГ Шавкун
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua, 0
3
Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 195-201, 2017
22017
Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гілея: науковий вісник, 464-467, 2013
22013
Командний менеджмент: аксіологічний вимір
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 218-226, 2010
22010
Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 44-54, 2009
22009
Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 175-182, 2006
22006
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
12017
Становлення сучасної парадигми соціального менеджменту
І Шавкун
Соціальна перспектива і регіональний розвиток. Вип 3, 41-53, 2009
12009
Комунікація як ефективний інструмент забезпечення «доброго врядування»(«GOOD GOVERNANCE»)
I Shavkun, Y Dybchinska
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, 35-44, 2017
2017
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ІГ Шавкун
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 200, 2017
2017
Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи
І Шавкун, Я Дибчинська
Versus, 111-116, 2015
2015
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ЗНАНИЕМ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ
ИГ ШАВКУН, ЯС ДЫБЧИНСКАЯ
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 185-193, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20