Шавкун Ирина Григорьевна
Шавкун Ирина Григорьевна
Запорожский национальный університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Філософія менеджменту. Монографія
ІГ Шавкун
Запоріжжя:«ТандемАртСтудия, 2007
192007
Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософський аналіз
ІГ Шавкун
К.: ІВО, 2008
182008
Міжкультурна комунікація як складова сучасної менеджмент-освіти
ІГ Шавкун
Культурологічний вісник нижньої Наддніпрянщини, 115-117, 2009
162009
Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і регіоналізацією
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 92-100, 2008
132008
Ділова комунікація: сутність та типологізація
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 67-74, 2009
62009
Формування іміджу організації:[навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент»]
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ, 2016
52016
Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 53-63, 2014
52014
Практикум з граматики англійської мови (Subjunctive Mood) для студентів І-ІІ курсів факультету менеджменту
ІГ Шавкун
Запоріжжя: ЗНУ 80, 2005
52005
Менеджер ХХІ століття: проблеми та напрями підготовки
ІГ Шавкун
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua, 0
3
Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гілея: науковий вісник, 464-467, 2013
22013
Командний менеджмент: аксіологічний вимір
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 218-226, 2010
22010
Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 44-54, 2009
22009
Соціально-ефективний менеджмент як чинник суспільного розвитку
ІГ Шавкун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 175-182, 2006
22006
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
12017
Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління
ІГ Шавкун, ЯС Дибчинська
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 195-201, 2017
12017
Становлення сучасної парадигми соціального менеджменту
І Шавкун
Соціальна перспектива і регіональний розвиток. Вип 3, 41-53, 2009
12009
Комунікація як ефективний інструмент забезпечення «доброго врядування»(«GOOD GOVERNANCE»)
I Shavkun, Y Dybchinska
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, 35-44, 2017
2017
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ІГ Шавкун
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 200, 2017
2017
Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи
І Шавкун, Я Дибчинська
Versus, 111-116, 2015
2015
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ЗНАНИЕМ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ
ИГ ШАВКУН, ЯС ДЫБЧИНСКАЯ
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 185-193, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20