Подписаться
Одуд Оксана Анатоліївна (Оksana А. Odud, Гальчевська О.А.)
Одуд Оксана Анатоліївна (Оksana А. Odud, Гальчевська О.А.)
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitlt.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміст навчального матеріалу спецкурсу Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі
ОМ Cпірін, ОА Одуд
Інформаційні технології і засоби навчання, 108-120, 2016
33*2016
Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar
ОМ Cпірін, ОА Одуд
Інформаційні технології і засоби навчання, 204-218, 2016
202016
Критерії та показники добору наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях
ОА Гальчевська
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,, 2015
102015
Переваги використання системи Google Scholar у наукових та науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії
ОА Гальчевська
Сборник научных трудов II Международной заочной (с онлайн-участием) научно …, 2015
6*2015
Змiст навчального матерiалу спецкурсу «Хмарнi iнформацiйно-аналiтичнi технологiї у науково-дослiдному процесi»
ОМ Спiрiн, ОА Одуд
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання, 108, 2016
52016
Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, МА Шиненко, АВ Кільченко, ...
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2019
42019
Model formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti doktora filosofii na osnovi vykorystannia khmarnykh servisiv Google Scholar [Model of Formation of Ph. D. IC …
OM Spirin, ОА Odud
Information Technology and Learning Tools‒Informatsiini tekhnolohii i zasoby …, 2016
42016
Використання наукометричних платформ у підготовці докторів філософії у галузі педагогічних наук
ОА Гальчевська
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 2015
32015
Змістове наповнення спецкурсу «Використання хмарних інформаційно-аналітичних технологій у науково-дослідному процесі»
ОА Одуд
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 9-14, 2016
22016
Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідник
ОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...
ЦП Компринт, 2019
12019
Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії
ОА Гальчевська
Головною проблемою підготовки докторів філософії є адаптація змісту та …, 2015
12015
7 правил для покращення власного наукометричного профілю Google Scholar
ОА Одуд
Актуальні питання сучасної інформатики, 390-391, 2017
2017
Розвиток інформаційно-аналітичних умінь доктора філософії як складової його ІК-компетентності
ОА Одуд
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2017
2017
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ GOOGLE SCHOLAR
ОМ Спирин, ОА Одуд
Информационные технологии и средства обучения 56 (6), 204-218, 2016
2016
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СПЕЦКУРСА" ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ"
ОМ Спирин, ОА Одуд
Информационные технологии и средства обучения 52 (2), 108-120, 2016
2016
Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень
ОА Гальчевська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 31-38, 2016
2016
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GOOGLE SCHOLAR
ОО А.
2016
Особливості підготовки докторів філософії з використанням міжнародних наукометричних баз даних.
ОА Одуд
http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/20612, 2016
2016
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ОА Гальчевська
Інформаційні технології в освіті, 2015
2015
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ОА Гальчевська
Інформаційні технології в освіті, 115-126, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20