Юлія Чернобров
Юлія Чернобров
Інститут української мови НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтаксичний термін як об’єкт дослідження в українському історичному термінознавстві
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 122-128, 2013
42013
Організація матеріалу в словнику синтаксичних термінів української мови
Ю Чернобров
Лексикографічний бюлетень, 2011
42011
Граматичні праці ОБ Курило в контексті творення питомої української синтаксичної термінології/Чернобров Юлія
Ю Чернобров
Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ …, 0
3
Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ–І пол. ХХ ст
Ю Чернобров
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук). Київ, 2017
22017
Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві
Ю Чернобров
Видавництво Львівської політехніки, 2014
12014
Українська синтаксична термінологія в західноукраїнських граматиках другої половини ХІХ–поч. ХХ ст.
ЮА Чернобров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2011
12011
Синтаксична термінологія в працях Івана Огієнка
ЮА Чернобров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2009
12009
ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
ОО ДЕМ’ЯНЕНКО, ЮА ЧЕРНОБРОВ
Редакційна колегія, 50, 2020
2020
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ОО Коляденко, ЮА Чернобров
Молодий вчений 70 (6.1), 38, 2019
2019
та рецензії
С Соколова, Г Залізняк, Л Масенко, З Козирєва, Л Колібаба, ...
РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ Головний редактор Павло ГРИЦЕНКО, 163, 2018
2018
Історія зарубіжної літератури (періоди: Античний–Середньовіччя–Відродження–Бароко–Класицизм): методичні вказівки для студентів факультету права та лінгвістики денної та заочної …
СД Карпенко, ЮА Чернобров
ВПЦ БНАУ, 2018
2018
Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ—50-х роках ХХ ст.
Ю Чернобров
Українська мова, 67-75, 2018
2018
Національні засади у формуванні синтаксичної термінології української мови у 20-30-х роках ХХ ст.
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 110-117, 2017
2017
Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI—I пол. ХХ cт.
Ю Чернобров
Українська мова, 102-113, 2017
2017
Історія термінів та позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві
ЮА Чернобров, ЮА Чернобров
Університет" Україна", 2016
2016
Історія терміна речення в українській мові
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 36-42, 2015
2015
Еволюція українських термінів на позначення головних членів речення: ономасемасіологічний аспект
ЮВ Чернобров
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
История украинских синтаксических терминов: 20-е годы ХХ века
ЮА Чернобров
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2015
2015
Логіко-поняттєва організація термінології словосполучення
ЮА Чернобров
Мова і культура, 244-250, 2014
2014
Тенденції розвитку української синтаксичної термінології від початку до 20-х рр. ХХ ст.
ЮА Чернобров, ЮА Чернобров
Лінгвістика, 200-205, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20