Юлія Чернобров
Юлія Чернобров
Інститут української мови НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Організація матеріалу в словнику синтаксичних термінів української мови
Ю Чернобров
Лексикографічний бюлетень, 2011
42011
Синтаксичний термін як об’єкт дослідження в українському історичному термінознавстві
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 122-128, 2013
32013
Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ–І пол. ХХ ст
Ю Чернобров
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук). Київ, 2017
22017
Граматичні праці ОБ Курило в контексті творення питомої української синтаксичної термінології/Чернобров Юлія
Ю Чернобров
Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ …, 0
2
Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві
Ю Чернобров
Видавництво Львівської політехніки, 2014
12014
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ОО Коляденко, ЮА Чернобров
Молодий вчений 70 (6.1), 38, 2019
2019
Історія зарубіжної літератури (періоди: Античний–Середньовіччя–Відродження–Бароко–Класицизм): методичні вказівки для студентів факультету права та лінгвістики денної та заочної …
СД Карпенко, ЮА Чернобров
ВПЦ БНАУ, 2018
2018
Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ—50-х роках ХХ ст.
Ю Чернобров
Українська мова, 67-75, 2018
2018
Національні засади у формуванні синтаксичної термінології української мови у 20-30-х роках ХХ ст.
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 110-117, 2017
2017
Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI—I пол. ХХ cт.
Ю Чернобров
Українська мова, 102-113, 2017
2017
Історія термінів та позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві
ЮА Чернобров, ЮА Чернобров
Університет" Україна", 2016
2016
Історія терміна речення в українській мові
ЮА Чернобров
Термінологічний вісник, 36-42, 2015
2015
Еволюція українських термінів на позначення головних членів речення: ономасемасіологічний аспект
ЮВ Чернобров
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
История украинских синтаксических терминов: 20-е годы ХХ века
ЮА Чернобров
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2015
2015
Логіко-поняттєва організація термінології словосполучення
ЮА Чернобров
Мова і культура, 244-250, 2014
2014
Тенденції розвитку української синтаксичної термінології від початку до 20-х рр. ХХ ст.
ЮА Чернобров, ЮА Чернобров
Лінгвістика, 200-205, 2013
2013
УКРАЇНСЬКА СИНТАКСИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ–ПОЧ. ХХ СТ.
ЮА Чернобров
Відповідальний редактор: ЛМ Марчук, 486, 2011
2011
СИНТАКСИЧНА ТЕРМІНО АКСИЧНА ТЕРМІНО АКСИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПР ЛОГІЯ В ПР ЛОГІЯ В ПРАЦЯХ ІВАНА ОГІЄНКА АНА ОГІЄНКА
ЮА Чернобров
Відповідальний редактор: ЛМ Марчук, 711, 2009
2009
Синтаксична термінологія в працях Івана Огієнка
ЮА Чернобров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2009
2009
І. ТЕОРІя Та ІсТОРІя ТЕРмІнОзнавсТва
ВЛ Іващенко, ТВ Стасюк, МІ Філон, ОМ Кримець, ЕИ Голованова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20