Подписаться
Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaiev
Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaiev
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Преимущества секционной формы организации учебного процесса по дисциплине" Физическое воспитание"
АВ Попрошаев, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов, 67-70, 2011
272011
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
222008
Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір
О ПОПРОШАЄВ, О БІЛИК, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 36-43, 2015
202015
Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ДО Каратаєва, СО Фішев
Педагогіка, психологія та методикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
152010
Особливості організації процесу дистанційного навчання з фізичного виховання
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, МІ Гоєнко
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2020
102020
Physical education in the context of integration into the European educational space
O Poproshaev, O Bilyk, M Ostrovsky
Sports science of Ukraine 2 (66), 36-43, 2015
102015
The place and role of the discipline" Physical education" in the national education system. Sport science of Ukraine, 3, 3–8
O Poproshaev, V Muntean, M Ostrovskiy
92016
Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14-15 лет в зависимости от игрового амплуа
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
92001
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
72012
Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти
О ПОПРОШАЄВ, В МУНТЯН, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 3-8, 2016
62016
Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів-юристів (1-4 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
62011
Совершенствование системы управления тренировочным процессом юных ватерполистов на основе анализа структуры специальной подготовленности: метод. реком. для студ., слушателей …
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Харьков, 2007
62007
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ№ 1 НЮУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПІД ЧАС ЗМІШАННОЇ АБО ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
О Попрошаєв, О Чумаков
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
52021
Motivational-value attitude of students towards learning, physical education and a healthy lifestyle: comparative analysis
ВС Мунтян, ОВ Попрошаєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
52020
Вплив різних форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень індивідуального здоров'я студентів (1-3 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
52010
Аналіз динаміки росту показників, що побічно характеризуютьспеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13-15 років
ОВ Попрошаєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
52008
Addition to the higher education standard in each specialty for general competence of the graduate, which the skills of motor activity provide
OV Poproshaev, OA Bilyk
Young Scientist 4, 69-73, 2018
42018
Необхідність збереження навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах в умовах реформування національної системи освіти
О ПОПРОШАЄВ
Молода спортивна наука України 1 (21), 2017
42017
Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють організацію навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищіх навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ОА Білик, МВ Островський
42014
Anatomic–morphological features of qualified water polo players depending on game role
OV Poproshaev, OV Chumakov
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20