Подписаться
Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaiev
Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaiev
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Преимущества секционной формы организации учебного процесса по дисциплине «Физическое воспитание»
АВ Попрошаев, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 4, 67-70, 2011
272011
Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір
О ПОПРОШАЄВ, О БІЛИК, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 36-43, 2015
212015
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
212008
Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ДО Каратаєва, СО Фішев
Педагогіка, психологія та методикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
152010
Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти
О ПОПРОШАЄВ, В МУНТЯН, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 3-8, 2016
82016
Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14-15 лет в зависимости от игрового амплуа
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
82001
Особливості організації процесу дистанційного навчання з фізичного виховання
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, МІ Гоєнко
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2020
72020
Physical education in the context of integration into the European educational space
O Poproshaev, O Bilyk, M Ostrovsky
Sports science of Ukraine 2 (66), 36-43, 2015
72015
Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють організацію навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищіх навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ОА Білик, МВ Островський
72014
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
72012
The place and role of the discipline" Physical education" in the national education system. Sport science of Ukraine, 3, 3–8
O Poproshaev, V Muntean, M Ostrovskiy
62016
Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів-юристів (1-4 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
52011
Аналіз динаміки росту показників, що побічно характеризуютьспеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13-15 років
ОВ Попрошаєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
52008
Совершенствование системы управления тренировочным процессом юных ватерполистов на основе анализа структуры специальной подготовленности
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Харьков, 2007
52007
Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до навчання, фізичного виховання і здорового способу життя: компаративний аналіз
ВС Мунтян, ОВ Попрошаєв
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
42020
Anatomic–morphological features of qualified water polo players depending on game role
OV Poproshaev, OV Chumakov
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
42014
Нормативно-правове обґрунтування наявності лікаря на кафедрі фізичного виховання
ОВ Попрошаєв
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 478-481, 2011
42011
Motivational-value attitude of students towards learning, physical education and a healthy lifestyle: comparative analysis
ВС Мунтян, ОВ Попрошаєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
32020
Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання учнівської та студентської молоді
МВС Попрошаєв О.В.
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт …, 2019
3*2019
Addition to the higher education standard in each specialty for general competence of the graduate, which the skills of motor activity provide
OV Poproshaev, OA Bilyk
Молодий вчений 56 (4.2), 73, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20