Follow
Ірина Дейкун/Ирина Дейкун/Irina Deykun/Irina Deikun/Iryna Deykun/
Ірина Дейкун/Ирина Дейкун/Irina Deykun/Irina Deikun/Iryna Deykun/
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Peracetic acid pulp from annual plants
V Barbash, V Poyda, I Deykun
Cellulose chemistry and technology 45 (9), 613, 2011
442011
Spent Biosorbents as Additives in Cement Production
LS Vita Halysh, Inna Trus, Alina Nikolaichuk, Margarita Skiba, Iaroslav ...
Journal of Ecological Engineering 21 (2), 131–138, 2020
242020
Rapeseed straw as an alternative for pulping and papermaking
IRYNA Deykun, Vita Halysh, Valerii Barbash
Cellulose Chemistry and Technology 52 (9-10), 833-839, 2018
16*2018
Development of effective technique for the disposal of the Prunus armeniaca seed shells
G Halysh, V., Trembus, I., Deykun, I., ...Nikolaichuk, A., Ilnitska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10), 4-9, 2018
16*2018
Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і целюлози
ВА Барбаш, ЛП Антоненко, ІМ Дейкун
К.: НТУУ “КПІ, 71, 2003
152003
Preparation and characterization of nanocellulose obtained by TEMPO-mediated oxidation of organosolv pulp from reed stalks
VA Barbash, OV Yashchenko, AS Gondovska, IM Deykun
Applied Nanoscience, 1-14, 2021
142021
Хімія рослинних полімерів: навчальний посібник
ВА Барбаш, ІМ Дейкун
Київ: Едельвейс, 2014
82014
Методичні вказівки до виконання розрахунків кінетичних характеристик процесів делігніфікації рослинної сировини
ВА Барбаш, СП Примаков, ІМ Дейкун, ІВ Трембус
К.: НТУУ “КПІ, 2000
82000
Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки
ІМ Дейкун
–К., 2005.–171 с, 2005
72005
Одержання целюлози із соломи ріпаку окисно-органосольвентним способом делігніфікації
ІМ Дейкун, ВВ Пойда, ВА Барбаш
НТУУ «КПІ», 2010
62010
Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон дією різних окисників
ВА Барбаш, ЮЯ Нікітюк, ІМ Дейкун
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2016
22016
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва деревної маси» для студентів напрямку підготовки 6.051301–«Хімічна технологія» спеціальності 7.05130110 …
ЛП Антоненко, ІМ Дейкун
НТУУ «КПІ», 2014
22014
Оптимізація процесу одержання целюлози для хімічної переробки натронним способом з попереднім водним гідролізом
ВА Барбаш, ІМ Дейкун, ДМ Складанний
Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 105-109, 2003
22003
Оптимізація процесу одержання целюлози для хімічної переробки натронним способом з попереднім гідролізом
ВА Барбаш, ІМ Дейкун
Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 74 - 78, 2003
22003
Feasible Technology for Agricultural Residues Utilization for the Obtaining of Value-Added Products
I Trembus, A Hondovska, V Halysh, I Deykun, R Cheropkina
Ecol. Eng 2, 107-112, 2022
12022
Оксицелюлоза із волокон льону
VA Barbash, IM Deykun, TV Zelenchuk, TS Zhovtun, OV Yashchenko
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2018
12018
Оптимізація процесу одержання целюлози із лляного волокна із формалізацією критеріїв оптимальності
ІМ Дейкун, ДМ Складанний
Біоресурси і природокористування, 129-134, 2018
12018
Схеми вибілювання лляної целюлози для хімічної переробки
ІМ Дейкун, ВА Барбаш, ДА Сидоренко
Молодий вчений, 194-197, 2016
12016
Одержання целюлози для хімічної переробки окисно-органосольвентним та натронним способами із волокна луб’яних культур
ОД Яцків, ІМ Дейкун, ВА Барбаш
«Екологія. Людина. Суспільство», XVII Міжнародна науково-практична …, 2014
12014
Вплив вибілювальних реагентів на якість лляної целюлози
ІМ Дейкун, ВА Барбаш
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20