Ганна Коваленко; Hanna Kovalenko; Ganna Kovalenko
Ганна Коваленко; Hanna Kovalenko; Ganna Kovalenko
Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна
ГВ Коваленко
12014
Основные философско-правовые идеи труда Рональда Дворкина «О правах всерьез»
АВ Коваленко
Проблемы законности, 2013
12013
Творчий шлях Роналда Дворкіна
В Титов, Г Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 80-93, 2011
12011
Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда дворкіна
ГВ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Основні філософсько-правові ідеї праці Роналда Дворкіна «Серйозний погляд на права»
ГВ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Філософсько-правовий вимір прийняття судового рішення
СБЖ О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань
Суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій : монографія …, 2020
2020
Modern legal hermeneutics as a mechanism of interpretation of principles and values in law.
KHV Trofymenko V. A., Yurkevych O. M., Danilyan V. O., Pavlenko Zh. O.
Revista inclusiones 7, P. 214–226, 2020
2020
ВПЛИВ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ США
H Kovalenko
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Людська гідність і політична рівність як основні ідеї серйозного ставлення до прав у філософсько-правових поглядах Роналда Дворкіна
КГ В.
збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Хмельницький, 19 …, 2018
2018
Логіка прийняття рішень в концепції Роналда Дворкін щодо евтаназії
КГ В.
Видавництво СПД «Охотнік», 2018
2018
Логіка вибору та прийняття рішення в розгляді справ Верховним Судом США щодо питання легального припинення життя пацієнтів з невиліковними хворобами
ГВ Коваленко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2018
2018
Логіка переваг в концепції Роналда Дворкіна щодо аборту
КГ В.
Альманах права., С. 185–189, 2018
2018
Особливості організації навчального процесу на кафедрі логіки в рамках компетентнісного підходу в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи
КГ В.
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Дворкін Рональд Майлс (Ronald Miles Dworkin)
КГ В.
Велика українська юридична енциклопедія : Філософія права 2, С. 190–194., 2017
2017
Р. Дворкін про проблеми праворозуміння та правозастосування у судовій практиці
КГ В.
Збірник наукових праць «Логіка і право», С.15–20., 2016
2016
Юридична аргументація. Логічні дослідження: Монографія – 2-ге вид., переробл. та допов.
СВКПКГВОМЮЖОП О. М. Юркевич, В. Д. Титов
Аналогія права та аналогія закону: аргументоване тлумачення, С. 127–146., 2015
2015
Аналогія закону та аналогія права: аргументоване тлумачення за Роналдом Дворкіним
ГВ Коваленко
2015
Legal-Philosophical Ideas of Ronald Dworkin's Taking Rights Seriously
HV Kovalenko
Probs. Legality 123, 365, 2013
2013
Подход Р. Дворкина к юридической интерпретации
АВ Коваленко
2012
Основні філософсько-правові ідеї праці Рональда Дворкіна" серйозний погляд на права"
ГВ Коваленко
видавництво" Право", 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20