Ганна Коваленко; Hanna Kovalenko; Ganna Kovalenko
Ганна Коваленко; Hanna Kovalenko; Ganna Kovalenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна
ГВ Коваленко
12014
Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда дворкіна
ГВ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда дворкіна
ГВ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Основні філософсько-правові ідеї праці Роналда Дворкіна «Серйозний погляд на права»
ГВ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
ВПЛИВ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ США
H Kovalenko
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Людська гідність і політична рівність як основні ідеї серйозного ставлення до прав у філософсько-правових поглядах Роналда Дворкіна
КГ В.
збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Хмельницький, 19 …, 2018
2018
Логіка прийняття рішень в концепції Роналда Дворкін щодо евтаназії
КГ В.
Видавництво СПД «Охотнік», 2018
2018
Логіка вибору та прийняття рішення в розгляді справ Верховним Судом США щодо питання легального припинення життя пацієнтів з невиліковними хворобами
ГВ Коваленко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2018
2018
Логіка переваг в концепції Роналда Дворкіна щодо аборту
КГ В.
Альманах права., С. 185–189, 2018
2018
Особливості організації навчального процесу на кафедрі логіки в рамках компетентнісного підходу в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи
КГ В.
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Дворкін Рональд Майлс (Ronald Miles Dworkin)
КГ В.
Велика українська юридична енциклопедія : Філософія права 2, С. 190–194., 2017
2017
Р. Дворкін про проблеми праворозуміння та правозастосування у судовій практиці
КГ В.
Збірник наукових праць «Логіка і право», С.15–20., 2016
2016
Юридична аргументація. Логічні дослідження: Монографія – 2-ге вид., переробл. та допов.
СВКПКГВОМЮЖОП О. М. Юркевич, В. Д. Титов
Аналогія права та аналогія закону: аргументоване тлумачення, С. 127–146., 2015
2015
Аналогія закону та аналогія права: аргументоване тлумачення за Роналдом Дворкіним
ГВ Коваленко
2015
Legal-Philosophical Ideas of Ronald Dworkin's Taking Rights Seriously
HV Kovalenko
Probs. Legality 123, 365, 2013
2013
Основные философско-правовые идеи труда Рональда Дворкина «о правах всерьез»
АВ Коваленко
Проблемы законности, 2013
2013
Основные философско-правовые идеи труда Рональда Дворкина «о правах всерьез»
АВ Коваленко
Проблемы законности, 2013
2013
Подход Р. Дворкина к юридической интерпретации
АВ Коваленко
2012
Основні філософсько-правові ідеї праці Рональда Дворкіна" серйозний погляд на права"
ГВ Коваленко
видавництво" Право", 2011
2011
Творчий шлях Роналда Дворкіна
В Титов, Г Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 80-93, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20