Кафедра международных экономических отношений
Кафедра международных экономических отношений
Одесский национальный экономический университет, Одеський національний економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
The cluster form of territorial-production organization Кластерная форма территориально-производственной организации
ВИ Захарченко, ВН Осипов
Одесса:«Фаворит»–«Печатный дом, 2010
135*2010
International Economics Міжнародна економіка: Навчальний посібник.–Вид. 2-ге, перероб. та доп
ЮГ Козак, ДГ Лук’яненко, ЮВ Макогон
К.: Центр навчальної літератури, 2004
122*2004
Foreign economic activity of enterprises Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу розвитку
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Одеський національний економічний університет, 2012
86*2012
International Economics Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. та доп
ЮГ Козак, НС Логвінова, ВМ Осипов
К.: Центр учбової літератури, 2008
84*2008
Foreign economic activity of enterprises Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, ЮГ Козак, ВВ Ковалевский, Y Kozak
Освіта України, 2012
69*2012
Foreign economic activity of enterprises Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс. Навч. посіб. Рекомендовано МОН України
ЮГ Козак
К.: ЦУЛ, 2010
69*2010
Managing competitiveness of metallurgical products Управління конкурентоспроможністю продукції металургійної галузі
ВМ Осипов
Одеса: Евен, 2005
36*2005
International economics: questions & answers Міжнародна економіка в питаннях та відповідях: навч. посіб.
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, КІ Ржепішевський
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, КІ Ржепішевський–К.: Центр навчальної літератури, 2004
36*2004
Estimation of industrial purpose products' competitiveness Оценка конкурентоспособности продукции производственного назначения
ВН Осипов, ВА Диленко, АА Стрелец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001
35*2001
Improving the competitiveness of coastal regions of Ukraine based on the cluster model Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі
ОА Єрмакова, ОА Ермакова, O Iermakova
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011
32*2011
Зовнішньоекономічна діяльність регіону: навчальний посібник
ОА Єрмакова, ЮГ Козак
Одеса: Фенікс, 2013
252013
International Economic Development Strategy Міжнародні стратегії економічного розвитку
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, ЮГ Козак, ВВ Ковалевский, Y Kozak
Київ: Аврио, 2011
23*2011
Management of enterprises an international competitiveness Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Центр учбової літератури, 2010
22*2010
Development and operation of industrial parks: international experience and peculiarities in Ukraine Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні
ІО Уханова, ИО Уханова, I Ukhanova
Атлант, 2012
21*2012
Strategic planning as an effective tool of regional development Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком
ВМ Осипов, ІД Півоварчук, ІЛ Парасюк
Видавництво СумДУ, 2011
19*2011
Region as an independent subject of international economic relations Регіон як самостійний суб’єкт міжнародних економічних відносин
ОА Єрмакова
Актуальні проблеми економіки, 169-175, 2010
19*2010
The role of clusters in increasing the international competitiveness of the region Роль кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
ОА Єрмакова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
17*2009
INTERNATIONAL TRADE Міжнародна торгівля
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Центр учбової літератури, 2010
16*2010
Distribution of Productive Forces Розміщення продуктивних сил
ВВ Ковалевський, ОЛ Михайлюк, ВФ Семенова
К.: Либідь, 1996
16*1996
ECONOMY OF FOREIGN COUNTRIES Економіка зарубіжних країн
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, НС Логвінова, ОВ Воронова, ЮГ Козак, ...
Київ «Центр учбової літератури», 2013
152013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20