Іванна Ігорівна Маринів
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток ідеї конституційного контролю в Республіці Польща і в Україні у міжвоєнний період (1920-1939рр.)-досягнення і втрати
ІІ Маринів
ЗакДУ, 2010
32010
Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща
ІІ Маринів
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 410-415, 2010
32010
Проблема допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації
ОВ Капліна, ІІ Маринів
12011
Співвідношення міжнародного права з внутрішньодержавним правом республіки Польща
ІІ Маринів
2017
Діяльність Конституційного Трибуналу Республіки Польща в оцінці відповідності законодавства Польщі acquis communautaire Європейського Союзу
ІІ Маринів
2015
ББК 67.300 (4ПОЛ)
ІІ Маринів
2013
Програма навчальної дисципліни" Дипломатичне та консульське право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство" для студ. VII …
МВ Буроменський, ОМ Сіваш, ІІ Маринів, ОА Мірошниченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Конституційний контроль у Республіці Польща
ІІ Маринів
видавництво" Право", 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8