Подписаться
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk
Олександр Петрук / Olexander Petruk / Oleksandr Petruk
професор кафедри фінансів і кредиту, державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.Ф.Ф. Бутинця
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
844*2006
Фінансовий менеджмент : навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ, 2001
4262001
Страхування: Навчально-методичний посібник
ММ Александрова
К.: ЦУЛ 208, 2, 2002
2182002
Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія
OM Petruk
Житомирський державний технологічний університет, 2005
216*2005
Банківська справа: навч. посіб.
ОМ Петрук
К.: Кондор 200, 62, 2004
1812004
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута, 2001
136*2001
Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ОМ Петрук
Житомир: ПП “Рута”, 2006
112*2006
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
ОМ Петрук
ОМ Петрук/автореф Спеціальність 8, 2006
83*2006
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія
ОМ Петрук
Житомир: ЖДТУ, 66, 2006
662006
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
55*2004
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
51*2017
Теорія та практика венчурного фінансування: Монографія
ОМ Петрук, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ, 2008
51*2008
Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник:/ За ред. проф. Г.Г. Кірейцева
ГГ Кірейцев, ММ Алєксандрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Київ, ЦУЛ, 2002
47*2002
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ГГ Кірейцев, НГ Виговська, ОМ Петрук
ГГ Кірейцев.–[2-е вид. перероб та доп.]–К.: ЦУЛ, 2002
332002
Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики
ОМ Петрук
Житомир: ЖІТІ 332, 1999
32*1999
Банківська справа: Навч. пос./За ред. д-р екон. наук, проф. ФФ Бутинця
ОМ Петрук
К.: Кондор, 2004
27*2004
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ГГ Кірейцев, ОМ Петрук
Ж.: Вид-во ІТІ, 2002
27*2002
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
24*2005
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
232010
Банківські операції:[навч. посіб.]
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
Житомир: ЖДТУ, 2011
212011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20