Русудана Бурменко
Русудана Бурменко
доцент кафедры "Экономика и международный бизнес ГМК", ИУБПЭ СФУ
Verified email at sfu-kras.ru
Title
Cited by
Cited by
Year
Алгоритм побудови емпіричного закону розподілу даних непрямого визначення нелінійних величин на прикладі геометричних характеристик тіл кочення підшипників
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
НУК ім. адм. Макарова, 2015
72015
Взаимосвязь нормативной точности изготовления пожарного ствола и дальности полета выходящей из него струи
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Академия ГПС МЧС России, 2016
42016
Вплив точності визначення діаметру вихідного отвору пожежного ствола на геометричні характеристики траєкторії струменя
ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Національний університет цивільного захисту України, 2015
32015
Алгоритм построения эмпирического закона распределения данных косвенного определения нелинейных величин на примере геометрических характеристик выходного отверстия ручного …
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МСЧ России, 2015
22015
Фактори небезпеки експериментальних досліджень на моторному випробувальному стенді. Засоби вимірювальної техніки
ОМ Кондратенко, НВ Хохлова, ДІ Жигер
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014
22014
Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенду як об´ єкт метрологічних досліджень
ОП Строков, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Вінницький національний технічний університет, 2015
12015
Обґрунтування вибору найкращої системи паливоподачі для ДВЗ аварійно-рятувальної техніки
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
ІДУСЦЗ, 2019
2019
Justification of the choice of the best fuel system for internal combustion engines
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
НУЦЗУ, 2019
2019
Background of mathematical tools beta distribution application to certain characteristics of aerosol diesel exhaust gases dispersed phase
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Національний університет цивільного захисту України, 2016
2016
Обґрунтування описання характеристик дисперсної фази аерозолю відпрацьованих газів дизелів математичним апаратом бета-розподілу
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2016
2016
Пожарная безопасность проведения стендовых моторных испытаний
ОА Бурменко, ОМ Кондратенко
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, 2016
2016
Передумови застосування математичного апарату бета-розподілу для описання характеристик дисперсної фази аерозолю відпрацьованих газів дизелів
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Національний університет «Львівська політехніка», 2016
2016
Проблеми забезпечення виконання законодавчо встановлених в Україні норм екологічної безпеки дизелів автотранспортних засобів
СО Вамболь, ОМ Кондратенко, НВ Дейнеко, ОА Бурменко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
2015
METROLOGICAL MAINTENANCE OF EXHAUST GAS SAMPLING SYSTEM OF ENGINE TEST BENCH AS AN OBJECT OF RESEARCHES
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
КТИ КЧС МВД РК, 2015
2015
Aspects of technogenic and ecological safety of the DPF regeneration process
ОМ Кондратенко, СО Вамболь, ОА Бурменко
ХНУМГ ім. АН Бекетова, 2015
2015
Prevent the negative impact of diesel exhaust gases on health of students and cadetes during their physical training using the DPF
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко, СО Вамболь
ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «ДІІТ», 2015
2015
Application of beta-distribution in numerical simulation of environmental safety ensuring process
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко, СО Вамболь, ІВ Міщенко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
2015
Emulators of exhaust gas cleaning system of internal combustion engines
СО Вамболь, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «ДІІТ», 2015
2015
Розрахункова оцінка впливу гідравлічного опору ФТЧ ІПМаш на паливну економічність дизеля 2Ч10, 5/12 за 8-режимним випробувальним циклом
ОМ Кондратенко, СО Вамболь, ОА Бурменко
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2015
2015
Система отбора проб отработавших газов дизеля моторного испытательного стенда как объект метрологических исследований
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
УО ГГТУ им. ПО Сухого, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20