Олена Берестецька (Olena Berestetska)
Олена Берестецька (Olena Berestetska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical UniversityТернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
TitleCited byYear
Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіці
ОМ Берестецька
Тези доповідей ІV міжнародної науково-методичної конференції „Моделювання …, 2013
22013
Основні принципи і переваги нормативного обліку
МС Кузів, ОМ Берестецька
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
12012
Виклики та перспективи становлення ринку нанотекстилю в національній економіці
ОМ Берестецька
" Літні наукові дискусії-2019", ХХXІI Міжнародна науково-практична iнтернет …, 2019
2019
Вдосконалення сайту підприємства для пошукових систем та користувачів
ОМ Берестецька
«Пріоритетні шляхи розвитку науки»(частина 1): матеріали Міжнародної науково …, 2019
2019
РЕГІОЛЬНІ АСПЕКТИ РОВЗИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О Берестецька
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 56-60, 2019
2019
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості
О Берестецька
ТНЕУ, 2019
2019
Умови вибору оптимальної моделі розвитку бібліотеки
ДП Струк, ОМ Берестецька
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Моделювання структури активів та зобов’язань банківської установи (на прикладі АТ КБ «Приватбанк»)
ТВ Мацієвська, ОМ Берестецька
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
АНАЛІЗ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
О Берестецька
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 77-85, 2018
2018
STIMULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TEXTILE INDUSTRY OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE
ОМ Берестецька
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS, 128-134, 2018
2018
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
ОМ Берестецька
Подільський вісник, 128-134, 2018
2018
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу" Нові технології та інноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 051" Економіка" денної та …
ОМ Берестецька
2018
Історичний аспект методики зведення виробничих витрат на бавовняних комбінатах
ОМ Берестецька, МС Кузів
2016
Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять із студентами інженерно-технічних спеціальностей денної …
ЄВ Гащин, ОМ Берестецька
2016
Економіка підприємства.(Частина 1) Опорний конспект лекцій
ОМ Берестецька
2016
Місце категорій «витрати» і «затрати» в системі управлінського та фінансового обліку
ОМ Берестецька
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих …, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання)
ДВ Дмитрів, ОМ Берестецька
2016
Застосування концепції центрів відповідальності для управління витратами підприємства.
БО М.
Формування ринкової економіки в Україні. 2015, 17-19, 2015
2015
Вплив організації виробництва на зниження собівартості продукції
ОМ Берестецька
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
Система нормування витрат як основа застосування контролінгу на підприємствах текстильної промисловості
О Берестецька
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20