Александр Дунаев
Александр Дунаев
ХНМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні проблеми дентальної ідентифікації в Україні
ЯП Нагірний, БВ Михайличенко, ОВ Дунаєв, МЮ Гончарук-Хомин
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2014
72014
Вплив алкоголю на динаміку імунних показників крові померлих від ішемічної хвороби серця (ІХС) при встановленні давності настання смерті
ОВ Дунаєв
Укр. судово-мед. вісн.–2000 1, 36-38, 2000
72000
Організація та основні напрямки розвитку судової стоматології в Україні
ЮЮ Переста, АА Бабанін, БВ Михайличенко, ВД Мішалов, ОВ Дунаєв
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 211-216, 2013
32013
Судебно-медицинская оценка гистологических изменений миокарда предсердий в случае внезапной смерти от острой ишемической болезни сердца
ОВ Дунаєв
Морфологiя 2 (4), 15-19, 2008
32008
Сучасні судово-медичні електронно-інформаційні системи в рамках медичної реформи (Актуальні питання судово-медичної експертизи)
СС Борщ, ВВ Оболенцева, АО Моргун, ВВ Хижняк, ОВ Дунаєв, ...
Буковинський медичний вісник, 57-61, 2019
22019
Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій
В Мішалов, ВВ Войченко, ОВ Дунаєв, ГБ Алексін, КМ Сулоєв
22018
Актуальні питання судово-медичної генетики в Україні
ОВ Дунаєв
Український медичний альманах, 179-182, 2013
22013
Судово-медичині особливості серця внаслідок гострої коронарної недостатності у разі раптової серцевої смерті
ОВ Дунаєв, ОО Самойленко
Український морфологічний альманах, 43-44, 2012
22012
Особенности изменений левого предсердия в случаях смерти от хронического отравления этиловым алкоголем по результатам лазерной поляримертии
ОВ Дунаєв
Морфологiя 2 (3), 29-33, 2008
22008
Стан мітохондріального апарату передсердних кардіоміоцтів щурів в умовах хронічної наркотичної інтоксикації
ОВ Дунаєв
Морфологія 2 (1), 57-61, 2008
22008
Врахування змін гістологічних показників травмованих тканин органів черевної порожнини як одного з критеріїв при встановленні давності виникнення ушкодження
ОП Бабкіна, ОВ ДУНАЄВ
Шпит. хірургія, 113-115, 2006
22006
Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих від травм при встановленні давності настання смерті
ОВ Дунаєв
спец 14.0025–Судова медицина/ОВ Дунаєв, 2004
22004
Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних ушкодженнях: навчальний посібник
В Мішалов, ОО Гуріна, Т Хохолєва, НМ Козань, ОВ Дунаєв
12018
Дослідження особливостей біологічних тканин людини з метою визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень
ОВ Дунаєв, БВ Михайличенко, КМ Сулоєв
Український медичний альманах, 52-53, 2012
12012
Засновник судової медицини–вчений та лікар ІВ Буяльский
ВО Ольховський, ОВ Дунаєв, ЛІ Бірюкова, СП Кобецкой
Український медичний альманах, 137-139, 2011
12011
Особливості стану вегетативної нервової системи та провідної системи серця при раптовій серцевій смерті
ОВ Дунаєв
Укр. мед. альманах 12 (4), 69-72, 2009
12009
Гістологічні критерії диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності на фоні хронічних отруєнь алкоголем за гістологічними змінами …
ОВ Дунаєв, ЛІ Циганок
Український морфологічний альманах, 27-30, 2009
12009
ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ СЕРЦЕВОГО ТРОПОНІНА І У ДИФЕРЕ-НЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПРИЧИНИ РАПТОВОЇ СМЕРТІ
ОВ Дунаєв
12008
Сучасні можливості судово-медичної оцінки та диференціації гострих інтоксикацій
О Дунаєв, С Козлов, І Олійник, М Братенко
Судово-медична експертиза, 11-17, 2021
2021
Встановлення точних критеріїв діагностики давності настання смерті в судово-медичній практиці
І Савка, Н Козань, О Дунаєв, І Олійник
Судово-медична експертиза, 18-24, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20