Ірина Локтєва; Iryna Loktieva; Irina Lokteva
Title
Cited by
Cited by
Year
Summary of the analytical report “Monitoring the behaviour and HIV-infection prevalence among people who inject drugs as a component of HIV second generation surveillance”
O Balakirieva, T Bondar, I Loktieva, Y Sazonova, Y Sereda
Available at aph. org. ua/wp-content/uploads/2016/07/zvit-IDU_obl_eng. pdf …, 2014
112014
Approaches to empirical analysis of social exclusion: international comparison
I Loktieva
Economics & Sociology 9 (2), 148, 2016
102016
Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків: моногр.
ОМ Балакірєва, Т Бондар, Д Павлова
К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка 156, 2014
72014
Monitoring the behavior and HIV infection prevalence among IDUs as a component of the second generation HIV surveillance
O Balakireva, T Bondar, I Lokteva, Y Sazonova, Y Sereda
Kyiv, Ukraine: ICF “International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, 2013
22013
CОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВІДТОРГНЕННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ОМ Балакірєва, ІІ Локтєва
Український соціум, 20-30, 2017
12017
Вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб
ІІ Локтєва
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
12015
Неформальна зайнятість, дискримінація при працевлаштуванні та виміри людського капіталу
ОМ Балакірєва, ІІ Локтєва
Український соціум, 35-52, 2018
2018
Нотатки XIII Міжнародної конференції Європейської соціологічної асоціації: Руйнація/створення капіталізму, солідарності та суб’єктності Європи ((Un) making Europe capitalism …
ІІ Локтєва
Український соціум, 117-118, 2017
2017
Соціальне відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб
І Локтєва
Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної …, 2016
2016
Нотатки Х міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: Український соціум: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо?
ІІ Локтєва
Український соціум, 147-148, 2016
2016
Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції (нотатки з круглого столу)
ІІ Локтєва
Український соціум, 160-161, 2015
2015
Соціальне відторгнення: атрибути, функції та відношення
ІІ Локтєва
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 59-65, 2015
2015
Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження
АП Горбачик, ІІ Локтєва
Український соціум, 7-19, 2015
2015
Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення
І Локтєва
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
2014
Becker M., Balakireva OM, Isac S., Cheuk E., Pavlova DM, McClarty L., Mishra S., Pickles M., Lorway R., Sandstrom P., Blanchard J., Nugent Z.
ІІ Ващинська, СС Дембіцький, ОМ Балакірєва, ІІ Локтєва, ОВ Панькова, ...
Артьомова Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса …
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ОС Вербова, ДА Дмитрук, ...
СОЦІАЛЬНЕ ВІДТОРГНЕННЯ У КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ: МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ
ІІ Локтєва
THE FACTORIAL SURVEY RESEARCH DESIGN TO STUDY JUSTICE PERCEPTIONS OF STATE SUPPORT ALLOCATION AMONG SOCIALLY EXCLUDED GROUPS: RESULTS OF THE PILOT STUDY
II Lokteva
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18