Подписаться
Внукова Наталія Миколаївна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: теорія та практика
НМ Внукова, ЛВ Временко, ВІ Успаленко
навчально-методичний посібник/НМ Внукова, ВІ Успаленко, ЛВ Временко.-Х …, 2004
166*2004
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1322006
Соцiальне страхування: навч. посiбник
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
92*2006
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
78*1994
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 100-109, 2010
772010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
642002
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 21-46, 2009
512009
Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств
ВІ Оспіщев, ІВ Нaгopнa
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2009
432009
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
381998
Основи факторингу: навч. посібник
НМ Внукова
К.: Знання, 1998
371998
Information management: The key driver of the economic system’s development
R Bacho, R Pukala, S Hlibko, N Vnukova, P Pola
Bacho, R., Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., Pola, P.(2019). Information …, 2019
352019
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
332006
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: Из–во ЛЭГИ 106, 1998
331998
Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України
ВС Пономаренко, НМ Внукова, ОМ Колодізєв, СА Ачкасова
32*2019
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
НМ Внукова
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2018
32*2018
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
282010
Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk
R Pukała, N Vnukova, S Achkasova, V Smoliak
Economic annals-XXI, 152-156, 2017
272017
Фінансові аспекти ломбардної діяльності
НМ Внукова
Харків: ТО Ексклюзив, 2013
26*2013
Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
НМ Внукова, ВІ Грачов, НВ Кузьминчук
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
26*2004
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
262000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20