Подписаться
Назарова Галина Борисівна (Назарова Галина Борисовна, Nazarova
Назарова Галина Борисівна (Назарова Галина Борисовна, Nazarova
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
279*2009
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Технодрук, 2021
922021
Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ОВ Оришака
ЧТЕІ КНТЕУ, 2020
352020
Theoretical and methodological aspects of improving the functioning of the accounting system
AK Halyna Nazarova, Nataliia Kashchena, Iryna Nesterenko, Nadiia Kovalevska
AMAZONIA INVESTIGA, Page243-255, 2022
242022
Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures
SK Lesia Kononenko, Olexander Atamas, Halyna Nazarova, Yelyzaveta Selishcheva
SCIENTIFIC HORIZONS, 100-110, 2022
22*2022
Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of …
LV Kononenko, HB Nazarova, OV Oryshaka
Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky …, 2020
132020
Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Гельветика, 2020
132020
Трансформація форм бухгалтерського обліку в умовах розвитку digital-технологій
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ВІ Куц
Економічний простір, 132-137, 2021
122021
Трансформування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації і цифрорізації економіки
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ТМ Шишкіна
Наукові перспективи, 2022
102022
Transformatsiia form bukhhalterskoho obliku v umovakh rozvytku digital-tekhnolohii [Transformation of forms of accounting in the development of digital technologies]
LV Kononenko, HB Nazarova, VI Kuts
Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats-Economic space: Collection of …, 2021
72021
Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ГБ Назарова
КНТУ, 2010
62010
Облікові процедури формування фінансових результатів: сучасний стан та напрями їх вдосконалення
ГБ Назарова, ЛВ Кононенко, АК Калашнікова
ПДАБА, 2020
52020
Тимчасові та постійні податкові різниці за доходами та витратами як основа уніфікації обліку
ГБ Назарова, ОВ Шелковникова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 165-171, 2010
52010
Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту
ГБ Назарова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09 “Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2009
52009
Митне оформлення у системі митного контролю: сучасний стан та напрями удосконалення.
Г Назарова, Л Кононенко, М Васильєв
Видавничий дім «Гельветика», 2023
42023
Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур
В Савченко, Л Кононенко, Г Назарова
Економіка та суспільство, 2023
32023
Податок на прибуток: основні принципи визначення обєкта оподаткування
ГБ Назарова
Економічний простір, 100-114, 2017
32017
Стандартизація і сертифікація в обліку і аудиті як фактор підвищення надійності та довіри до інформаційного забезпечення користувачів фінансової звітності
С Кононенко, Л Кононенко, Г Назарова
Наука і техніка сьогодні., 2023
22023
Контрольовані операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності: сучасний стан оподаткування та облікового забезпечення
ГБ Назарова, МВ Васильєв, МВ Васильев
ЦНТУ, 2019
22019
Основні принципи організації та методики аудиту підприємств, які продовжують строки оренди державного майна (цілісних майнових комплексів)
ГБ Назарова
Економічний простір, 242-250, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20