Подписаться
Лисенок Олексій
Лисенок Олексій
Кафедра фінансів Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, L Prymostka, ОВ Лисенок, O Lysenok
Вісник НБУ, 34-38, 2008
292008
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
232014
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
232008
Regulatory-Index Model for Evaluation of Banking Socioeconomic Efficiency
OV Lysenok
Облік і фінанси, 98-104, 2015
22*2015
Формування стратегії та політики управління кредитними операціями банків
ОВ Лисенок
ЖДТУ, 2016
152016
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
ОВ Лисенок
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
112013
Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності»: навч. посібник
ОВ Лисенок
К.: КНЕУ, 2010
112010
Оцінка достатності власного капіталу банків
ОВ Лисенок
Формування ринкових відносин в Україні, 63-67, 2016
102016
Проблемні кредити–фінансовий тягар українських банків
ОВ Лисенок
Ефективна економіка, 10-13, 2012
102012
Нормативно-iндексна модель оцiнки соцiально-економiчної ефективностi банкiвської дiяльностi
ОВ Лисенок
Облiк i фiнанси, 98, 2015
82015
Прогнозування фінансової стійкості банківської системи
ОВ Лисенок
Формирование рыночных отношений в Украине, 24-28, 2014
62014
Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика: монографія
ОВ Лисенок
Житомир: ЖДТУ, 2014
52014
Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків
ОВ Лисенок
Ефективна економіка, 2012
52012
Організація системи кредитного ризик-менеджменту в банку
ОВ Лисенок
Формування ринкової економіки, 352-359, 2011
52011
Зовнішні системи оцінювання ризикованості банківської діяльності
ОВ Лисенок, O Lysenok
Вісник ЖДТУ, 182-185, 2009
52009
Управління ризиками в банку
ОВ Лисенок
Лисенок Олексій Володимирович, 2006
52006
Управління кредитним ризиком банку в умовах нестабільності вітчизняної економіки
ОВ Лисенок, ОС Бадзим, АР Древуш
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 171-178, 2016
42016
Система управління фінансами банку
ОВ Лисенок
Формування ринкових відносин в Україні, 116-121, 2013
42013
Управління доходами та витратами–основа забезпечення фінансової стійкості банків
ОВ Лисенок
Ефективна економіка, 2011
42011
Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків
ОВ Лисенок
Формування ринкових відносин в Україні, 43-47, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20