Подписаться
Lynnyk Olena, Линник Олена Іванівна (ORCID:0000-0003-0877-8047)
Lynnyk Olena, Линник Олена Іванівна (ORCID:0000-0003-0877-8047)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
832009
Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз
ОІ Линник, НВ Артеменко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
282013
Облік прибутку та визначення резервівзабезпечення прибутковості підприємства
ОІ Линник, ОС Задорожна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
242015
Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління
ОІ Линник, РФ Смоловик, ІА Юр'єва
Підручник НТУ" ХПІ", 2013
152013
Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
ОІ Линник, ОВ Кадук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
122014
Сучасна вітчизняна та зарубіжна практика калькулювання собівартості продукції, обліку та управління виробничими витратами підприємства
ОІ Линник
Мукачівський державний університет, 2016
72016
Застосування міжнародного досвіду підготовки звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
ОІ Линник, НВ Артеменко, ОМ Бондаренко
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами
ОІ Линник, ОВ Кадук
НТУ" ХПІ", 2013
72013
Розрахунок залишкового ресурсу елементів проточної частини гідротурбін ГЕС та ГАЕС. Методичні вказівки: нормативный документ. СОУ-Н МЕВ 40.1–21677681–51: 2011: утв …
Б Кантор, О Стрельнікова, Т Медведовська, І Ржевська, О Єселева, ...
К.: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2011
72011
Проблеми функціонування та розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу сфери послуг в Україні
ОІ Линник, ЕИ Линник, НЮ Єршова, НЮ Ершова
62021
Способы повышения рентабельности и прибыли торгового предприятия в современных условиях хозяйствования
ЕИ Линник, АС Пензова
ВД" Гельветика", 2013
62013
Бухгалтерський облік: опорний конспект лекцій
МА Шум, ОК Співак
Харків, 2018
52018
Збалансована система обліку та адміністрування податків як основний чинник легкості ведення бізнесу в країнах світу
ОІ Линник
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2018
52018
Звіт про власний капітал: порядок складання та шляхи удосконалення
ОІ Линник, ОО Каверзін
НТУ" ХПІ", 2010
52010
Сучасне устаткування та ефективний менеджмент–запорука якісної роботи закладів готельного та ресторанного господарства
РФ Смоловик, ОІ Линник, НВ Артеменко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
42018
Актуальні питання організації обліку та документування операцій із заробітної плати
ОІ Линник, АД Сайганова
Мукачівський державний університет, 2017
42017
Доходи та витрати готельного підприємства: приведення обліку до міжнародних стандартів і стандартів Європейського Союзу
ОІ Линник
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2017
42017
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства
СВ Босова
Управління розвитком, 133-135, 2014
42014
Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємства
ОІ Линник, НВ Артеменко
НТУ" ХПІ", 2013
42013
Деякі аспекти складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за П (С) БО та МСФЗ
КЮ Калюжна, ОІ Линник
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20