Подписаться
Lynnyk Olena, Линник Олена Іванівна, Линник Елена Ивановна (ORCID:0000-0003-0877-8047
Lynnyk Olena, Линник Олена Іванівна, Линник Елена Ивановна (ORCID:0000-0003-0877-8047
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз
ОІ Линник, НВ Артеменко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
232013
Облік прибутку та визначення резервів забезпечення прибутковості підприємства
ОІ Линник, ОС Задорожна
НТУ" ХПІ", 2015
172015
Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління
ОІ Линник, РФ Смоловик, ІА Юр'єва
Підручник НТУ" ХПІ", 2013
132013
Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
ОІ Линник, ОВ Кадук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
92014
Застосування міжнародного досвіду підготовки звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
ОІ Линник, НВ Артеменко, ОМ Бондаренко
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Способы повышения рентабельности и прибыли торгового предприятия в современных условиях хозяйствования
ЕИ Линник, АС Пензова
ВД" Гельветика", 2013
72013
Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами
ОІ Линник, ОВ Кадук
НТУ" ХПІ", 2013
72013
Резерв сумнівних боргів: особливості створення та відображення в бухгалтерському обліку
ОІ Линник, А Флоря
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2015
52015
Сучасне устаткування та ефективний менеджмент–запорука якісної роботи закладів готельного та ресторанного господарства
РФ Смоловик, ОІ Линник, НВ Артеменко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
42018
Збалансована система обліку та адміністрування податків як основний чинник легкості ведення бізнесу в країнах світу
ОІ Линник
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2018
42018
Сучасна вітчизняна та зарубіжна практика калькулювання собівартості продукції, обліку та управління виробничими витратами підприємства
ОІ Линник
Мукачівський державний університет, 2016
42016
Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємсва
ОІ Линник, НВ Артеменко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
42013
Деякі аспекти складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за П (с) БО та МСФЗ
КЮ Калюжна, ОІ Линник
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
32018
Актуальні питання організації обліку та документування операцій із заробітної плати
ОІ Линник, АД Сайганова
Мукачівський державний університет, 2017
32017
Доходи та витрати готельного підприємства: приведення обліку до міжнародних стандартів і стандартів Європейського Союзу
ОІ Линник
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2017
32017
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства
ОІ Линник, МП Кир'ян
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Проблеми функціонування та розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу сфери послуг в Україні
ОІ Линник, НЮ Єршова
22021
Основні елементи адаптивної системи управління підприємством готельно-ресторанного господарства в умовах нестабільної економіки
ОІ Линник, ТА Жадан
22019
Некоторые проблемы оценки, учета и анализа интеллектуального труда на промышленном предприятии: отечественный и зарубежный аспект
РФ Смоловик, ЕИ Линник
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20