Юрий Фирман
Юрий Фирман
Подольський государственный аграрно-технический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене fast-foto.com - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні вимоги до методики планування самостійної роботи студентів
ІМ Бендера, ЮП Фірман, МВ Мєдвєдєва
Наука і методика, 2007
92007
Особливості методики викладання дисципліни “Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення”
СМ Грушецький, ЮП Фірман, ВІ Дашко, ВВ Комар
52006
Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки 1004 …
ІМ Бендера, СМ Замойський, ВІ Дуганець, ЮП Фірман, ТД Гуцол
42008
Методичні вказівки з дисципліни «Логістика»
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький, СМ Замойський, ...
12018
Особливості методики викладання дисципліни “Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення” для підготовки спеціалістів і магістрів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів …
ІМ Бендера, СМ Грушецький, ЮП Фірман
12006
Методика використання вимірювальних комп’ютерних комплексів на заняттях з випробуванням сільськогосподарської техніки при підготовці інженерів-механіків
СМ Грушецький, ІМ Бендера, ЮП Фірман, ВВ Майсус
12004
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕСТАНДАРТНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Т Дмитро, Т Гуцол, Ю Фірман
Редакційна колегія, 166, 2019
2019
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕСТАНДАРТНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Д Теренов, ТД Гуцол, Ю Фірман
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2019
2019
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИПРОБУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
Ю Фірман, С Комарніцький, Л Шелудченко
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2019
2019
Проектний аналіз
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький, СМ Замойський, ...
2018
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА НА ТРАНСПОРТІ»
С Комарніцький, Ю Фірман, В Мельник
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2018
2018
ПРОЦЕС СЕПАРАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЕПАРАТОРА КАРТОПЛЯНОГО ВОРОХУ
С Комарніцький, Р Семенишена, Ю Фірман
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
2018
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
СП Комарніцький, ЮП Фірман, ВА Мельник
Професійно-прикладні дидактики, 72-80, 2017
2017
Обгрунтування головних параметрів та режимів роботи стрічкового сепаратора
Ю Фірман, Р Семенишена
Сучасні проблеми землеробської механіки, 2017
2017
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ДИНАМІЧНОГО СТРІЧКОВОГО СЕПАРАТОРА BM Новацький, здобувач ЮП Фірман, кандидат технічних наук Подільський державний аграрно-технічний …
BM Новацький
2010
Зміст і місце навчальної дисципліни “Логістика” при підготовці фахівців з транспортних технологій
СМ Замойський, ВІ Дашко, ЮП Фірман, СМ Грушецький
2007
Сепарувальний пристрій картоплезбиральної машини-Патент№ 14254
ЮП Фірман, ІМ Бендера, ПІ Роздорожнюк, ВМ Новацький, ТД Гуцол
2006
Профілемір
ВП Грубий, ІМ Бендера, ЮП Фірман, СМ Грушецький
2005
Åëåêòðîííèé âèì³ðþâàëüíèé êîìïëåêñ äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíî-ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü
ЮІ Панцир, ІД Гарасимчук, ЮП Фірман
Редакційна колегія, 356, 2004
2004
Пристрій для оперативного визначення кількості та маси зібраних колорадських жуків-Патент№ 54939
ТД Гуцол, ІМ Бендера, ЮП Фірман
2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20