Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х.: Право, 19, 2003
1752003
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин, СП Погребняк, ДВ Лук’янов
Право, 2008
1262008
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук’янов
Управління розвитком складних систем, 19-27, 2013
462013
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ВД Гогунський, ДВ Лук’янов, ОВ Власенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий= Східно-Європейський журнал …, 2012
412012
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
332003
Теорiя держави i права : пiдручник за ред. О.В. Петришина
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2015
24*2015
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2015
24*2015
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2014
24*2014
Історія вчень про державу і право
ГГ Демиденко, ОВ Петришин, ДВ Лук’янов, та ін.
Право, 2009
18*2009
Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання). Монографія
ДВ Лук’янов
Х.: Право 316, 2007
172007
наук.-практ. коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (голова), ОВ Петришин, ЮГ Барабаш та ін.–[2-ге вид., перероб. і …, 2011
112011
Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)
ДВ Лук’янов
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2002
102002
Разработка модели представления компетенций в проектах обучения
АЕ Колесников, ДВ Лукьянов, ВЮ Васильева
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Стратегічне …, 2016
92016
Модель «Діамант» оцінки внутрішніх комунікацій в Європейських проектах
ОВ Власенко, ДВ Лук’янов, ВД Гогунський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 86-88, 2013
92013
Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю
Д Лук’янов
Вісник Національної академії правових наук України, 56-63, 2013
92013
Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем
Д Лук'янов
Порівняльне правознавство, 56-62, 2012
82012
Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія
ДВ Лук’янов
Х.: Право, 2015
62015
Релігійні правові системи в сучасному світі
Д Лук’янов
Право, 2015
6*2015
Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження
ДВ Лук’янов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
5*2016
Поняття «правова сім’я» в порівняльно-правових дослідженнях: методологічне значення
ДВ Лук’янов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 2 (6-1), 238-242, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20