Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х.: Право, 19, 2003
1932003
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин, СП Погребняк, ДВ Лук’янов
Право, 2008
1362008
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук’янов
Управління розвитком складних систем, 19-27, 2013
482013
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ВД Гогунський, ДВ Лук’янов, ОВ Власенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий= Східно-Європейський журнал …, 2012
422012
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
412003
Теорiя держави i права : пiдручник за ред. О.В. Петришина
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2015
40*2015
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2015
40*2015
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2014
40*2014
Історія вчень про державу і право
ГГ Демиденко, ОВ Петришин, ДВ Лук’янов, та ін.
Право, 2009
19*2009
Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія
ДВ Лук’янов
Х.: Право 316, 2007
182007
наук.-практ. коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (гол. ред. кол.), ОВ Петришин (відп. секр.), ЮГ Барабаш та ін, 72, 2011
142011
Разработка модели представления компетенций в проектах обучения
АЕ Колесников, ДВ Лукьянов, ВЮ Васильева
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Стратегічне …, 2016
112016
Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія
ДВ Лук’янов
Х.: Право, 2015
112015
Релігійні правові системи в сучасному світі
Д Лук’янов
Право, 2015
11*2015
Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)
ДВ Лук’янов
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2002
112002
Модель «Діамант» оцінки внутрішніх комунікацій в Європейських проектах
ОВ Власенко, ДВ Лук’янов, ВД Гогунський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 86-88, 2013
92013
Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю
Д Лук’янов
Вісник Національної академії правових наук України, 56-63, 2013
92013
Харк. нац. екон. ун-т
МОН України
Х.: ІНЖЕК, 2009
92009
Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем
Д Лук'янов
Порівняльне правознавство, 56-62, 2012
82012
Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження
ДВ Лук’янов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
7*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20