Підписатись
Шишка Наталья / Shyshka Natalya
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Штучний інтелект в українському правосудді: правові передумови запровадження.
НВ Шишка
Юридичний науковий електронний журнал, с. 143-145, 2021
102021
Поняття та ознаки юридичної особи публічного права
НВ Мяснікова
Право та управління : електронне наукове видання, С. 305–311, 2011
6*2011
Поняття «медіація» як альтернативна форма вирішення спорів: до проблеми праворозуміння
НВ Шишка
Юридичний науковий електронний журнал.–2021.–№ 4.–С. 297-301, 2021
32021
Волездатність юридичної особи: аномалії правової визначеності ЦК України
ОР Шишка, НВ Шишка
Юридичний науковий електронний журнал, 146-149, 2021
32021
Проблеми нормативно-правового забезпечення венчурного інвестування в Military tech
ОР Шишка, НВ Шишка
Право. ua.-2023.-№ 3.-С. 211-219, 2023
12023
Щодо відшкодування шкоди, завданої використанням технологій штучного інтелекту: стан правового регулювання в Україні та досвід ЄС
НВ Шишка
Проблемицивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2023
12023
Щодо проблеми визначення цивільно-правового режиму органів, вилучених із тіла людини, у законодавстві України
ОР Шишка, НВ Шишка
Юридичний науковий електроний журнал, 108-111, 2021
12021
Правовой режим донорских органов в международном частном праве
АСС С.А. Слипченко, А.Р. Шишка, С.Б. Булеца, Н.В. Шишка
Georgian Medical News, p 169-177, 2020
1*2020
Деякі аспекти категорії" майно" як об'єкта цивільних прав
НВ Шишка
Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф …, 2019
12019
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
12017
Цифрова трансформація України на шляху до євроінтеграції – вектор Європейського Союзу
НВ Шишка
Одинадцяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права …, 2023
2023
Цивільне право. Загальна частина: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, АС Горбенко, НО Горобець, ВЮ Євко, ВГ Жорнокуй, ...
Харків: ХНУВС, 2022.–332 с., 2022
2022
Систематизація договірного права України
НВ Шишка
Проблеми цивільного права та процессу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2022
2022
Actualización de la legislación civil de acuerdo con los estándares de calidad europeos: El ejemplo de Ucrania.
M Shyshka, R. , Shyshka, O. , Shyshka, N. , Slipchenko, A. , Tkalych
DIXI 24 (№ 1 (2022)), 1-27, 2021
2021
Органи, вилучені з тіла людини, в системі об’єктів цивільних прав.
НВ Шишка, ОР Шишка
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2021
2021
Засади формування українського судочинства із застосуванням штучного інтелекту
НВ Шишка
Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного …, 2021
2021
ВІРТУАЛЬНИЙ АКТИВ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА КОНКУРСНОЇ МАСИ БОРЖНИКА
НВ Шишка
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 282, 2021
2021
Перспективи та правові передумови запровадження штучного інтелекту при здійсненні правосуддя.
Н Шишка
Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 134-135, 2021
2021
Роль судової практики Верховного Суду у процесі правозастосування цивільно-правових норм
НВ Шишка
Наше право.-2021.-№ 2.-С. 147-156, 2021
2021
До питання про комерціалізацію людських ембріонів (міжнародно-правовий досвід)
ПВ Іванчук, НВ Шишка
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнарод. наук …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20