Єфіменко Людмила Миколаївна, Л.М. Єфіменко, Л.Н. Ефименко, Л.М. Єфименко, L. Yefimenko, L. Iefimenko
Єфіменко Людмила Миколаївна, Л.М. Єфіменко, Л.Н. Ефименко, Л.М. Єфименко, L. Yefimenko, L. Iefimenko
к. держ.упр. ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО / DMYTRO
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний аналіз діяльності диверсифікованих підприємств
ЛМ Єфіменко, ЛН Ефименко
52007
Роль політичних інститутів у формуванні економічної безпеки держави
ЛМ Єфіменко
Наукові праці НДФІ, 94-96, 2012
42012
Державна політика як фактор диверсифікації на промислових підприємствах
ЛМ Єфименко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
42008
Державна політика розвитку інноваційних процесів в Україні
ЛМ Єфіменко
[Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток., 2009
32009
Agro-based Clusters: A Tool for Effective Management of Regional Development in the ERA of Globalisation
K Andriushchenko, V Kovtun, L Shergina, O Rozhko, L Yefimenko
TEM Journal 9 (1), 198‐204, 2020
22020
Інновації як локомотив сталого розвитку регіонів
ГВ Ортіна, АВ Ортина, РІ Олексенко, РИ Олексенко, ЛМ Єфіменко, ...
22019
Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
ГВ Ортіна, ОГ Сокіл, ЮО Прус, ІВ Застрожнікова, ЛМ Єфіменко
ФО-П Однорог ТВ, 2019
22019
Rol politychnykh instytutiv u formuvanni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The role of political institutions in shaping the economic security of the state]
L Yefimenko
Naukovi pratsi NDFI 3 (60), 94-97, 2012
22012
Організація Сіратегіьіного планування на Дивереифікованих підприємствах/ЛМ Єфимснко І/Агросвіт,-2007
ЛМ Єфименко
Ко 9, 32-36, 2007
2*2007
Методика вирішення конфліктів навчального процесу у закладах вищої освіти
ЮЄ Вороніна, ЮЕ Воронина, ГВ Ортіна, АВ Ортина, НА Горбова, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
НА Горбова, НА Горбова, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти
ГВ Ортіна, АВ Ортина, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Партнерство як основа конкурентоспроможності розвитку громад в умовах децентралізації
ГВ Ортіна, ЛМ Єфіменко
12019
Розвиток соціально відповідального інвестування як шлях реалізації нової української політики
ЛМ Єфіменко, ЛН Ефименко
12019
Побудова ефективної інноваційної політики України в умовах глобалізації
ЛМ Єфіменко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально …, 2011
12011
3. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах розвитку цифрової економіки
ЛМ Єфіменко, ЛН Ефименко
2020
Розвиток національної економічної освіти та її вплив на глобальні перетворення сучасного світу
РІ Олексенко, РИ Олексенко, ЛМ Єфіменко, ЛН Ефименко
2020
Розвиток soft skills студентів спеціальності публічне управління та адміністрування як напрямок підвищення якості професійної освіти та розвитку креативних здібностей
ЛМ Єфіменко, ЛН Ефименко, ГВ Ортіна, АВ Ортина, РІ Олексенко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
Роль закладу вищої освіти у формуванні особистості студента
ІВ Застрожнікова, ГВ Ортіна, АВ Ортина, РІ Олексенко, РИ Олексенко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
3. Свідомий громадянин як основа підвищення ефективності державного управління у розв’язанні конфліктів: монографія
ЮЄ Вороніна, ЮЕ Воронина, ГВ Ортіна, АВ Ортина, ЛМ Єфіменко, ...
ФОП Однорог, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20