Подписаться
Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
Барановська Тетяна Василівна / Baranovska T
доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, ЖДТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, ОВ Олійник, ІВ Жиглей, ВВ Євдокимов, ...
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
6122009
Економічний аналіз
ФФ Бутинець, ЄВ Мних, ОВ Олійник, ТВ Барановська, та ін
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ФФ Бутинець …, 2003
1892003
Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика
ТВ Барановська
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2005
1572005
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, ...
Житомир: ПП “Рута, 2001
1172001
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2009
572009
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
55*2004
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
54*2003
Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові
ТВ Барановська
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 25, 2003
402003
Ekonomichnyy analiz
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk, T Baranovska
Zhytomyr: PP Ruta, 2003
262003
Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу
ТВ Барановська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-16, 2010
252010
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting Dictionary]
F Butynets, O Oliinyk, N Vygovska, L Chyzhevska, O Petruk, T Baranovska
Zhytomyr: Ruta, 2001
232001
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика
ТВ Барановська
222005
Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком
ОМ Петрук, ТВ Барановська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2005
152005
Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю
ТВ Барановська
Науковий журнал. Вісник технологічного університету Поділля. Економічні …, 2003
112003
Экономический анализ и контроль: определение взаимосвязей и границ взаимопроникновения
ТВ Барановская
Экономический анализ: теория и практика, 57-64, 2012
102012
Облiкова полiтика пiдприємств в Українi: теорiя i практика: дис.… канд. екон. наук: 08.06. 04/Тетяна Василiвна Барановська.-Житомир, 2004.-252 с
ТВ Барановська
82004
Облікова політика в Україні: теоретичні засади формування та практика застосування
ІА Білоусова, ТВ Барановська
Житомир, ЖДТУ, 2003
82003
Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку
ТВ Барановська, АП Дикий, ОМ Баришнікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3-14, 2017
72017
Витрати підприємств як об’єкт облікової політики: організаційно-методичні положення
ОВ Олійник, ТВ Барановська
ЖДТУ, 2015
72015
Актуальність наукових досліджень з питань облікової політики/Барановська ТВ
ТВ Барановська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 25, 3-5, 2003
72003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20