Володимир Миколайович Гаращук
НазваниеПроцитированоГод
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
3332002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
3162003
Адміністративне право України
ЮП Битяк, ВВ Зуй
X.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996
951996
Управлінські послуги-новий інститут чи нова помилка?
В Гаращук
видавництво" Право", 2001
432001
Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні
ВМ Гаращук, АО Мухатаєв
Х.: Право, 2010
322010
Іще раз про сутність контролю та його загальне розуміння
ВМ Гаращук
Проблеми законності, 84-85, 2002
272002
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
202005
Публічний інтерес в адміністративному праві
ВВ Галунько
Форум права, 178-182, 2010
182010
Предмет сучасного адміністративного права України
ВВ Галунько
Форум права.–2010.–№ 2.–С. 83–88, 2010
162010
Адміністративне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. освіти/Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук, ОВ Дяченко, ВВ Зуй
Х.: Право, 2000
162000
Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів
ЄЄ Колесников
Форум права, 432-438, 2011
152011
Сутність, принципи та гарантії законності
ВМ Гаращук
Проблеми законності.–2000.–Випуск 42, 106-112, 2000
152000
Стандарти державного контролю: погляд на проблему
ВМ Гаращук
Право України, 88-90, 2002
132002
Законність у сфері державного управління
ВМ Гаращук
Адміністративне право України: підручник/ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко …, 0
11
Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин
В Гаращук
Право України. Юридичний журнал, 175-192, 2013
92013
Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України
ВВ Галунько
Форум права, 143-151, 2009
92009
Адміністративне право України: Підручник: за ред
ЮП Битяк, ОВ Дьяченко, ВМ Гаращук
Битяка ЮП–К.: Юрінком Інтер, 2005
92005
Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин»
В Гаращук
видавництво" Право", 2008
82008
Адмiнiстративне право України: пiдручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький, ВВ Зуй
82005
До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України
ВМ Соловйов, ВМ Соловйов
Університетські наукові записки, 263-267, 2005
82005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20