Подписаться
Тушева Вікторія Володимирівна доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри теорії і
Тушева Вікторія Володимирівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Онови наукових досліджень: Навчальний посібник
ВВ Тушева
УМО НАПН України (Гриф МОН України), 2014
23*2014
Компетентнісний підхід в системі вищої педагогічної освіти
ВВ Тушева
Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет. Доступ: http …, 2008
152008
Основи науково-педагогічних досліджень:[навчальнометодичний посібник]/Вікторія Володимирівна Тушева; Харк. нац. пед. ун-т ім. ГС Сковороди
ВВ Тушева
ГС Сковороди. Харків, 2006
152006
Теоретико-методичні засади формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки: монографія / В. В. Тушева; УМО НАПН України
ВВ Тушева
Монографія, 421 с., 2013
142013
Цінності у структурі професійної культури майбутнього вчителя
ВВ Тушева
Режим доступу: http://vuzlib. com/content/view/279/84, 2010
142010
Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі прфоесійної підготовки
ВВ Тушева
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних …, 2016
122016
Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя: сутність поняття та теоретичні аспекти її формування
ВВ Тушева
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
122010
Формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки: теорія і практика
ВВ Тушева
Монографія, 449 с., 2015
102015
THE PHENOMENON OF A FUTURE TEACHER’S SCIENTIFIC-RESEARCH CULTURE UNDER THE NEW SOCIO-CULTURAL CONDITIONS
V Tusheva
Journal for Educators, Teachers and Trainers, P. 154-160., 2021
92021
Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів музики
ВВ Тушева
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
92016
Культурологічні основи вищої педагогічної освіти
ВВ Тушева
Педагогіка і психологія професійної освіти, 25-34, 2005
92005
Формувати творчу активність учнів
ВВ Тушева
Рідна школа, 1998
91998
Culturological approach as a conceptual basis for renewing modern higher pedagogical education
Viktoriya Tusheva, Anatoly Guba, Kateryna Kalina
Journal for Educators, Teachers and Trainers, 12, P.1-7, 2021
8*2021
Творчі завдання на уроках музики
ВВ Тушева
Початкова школа, 2002
8*2002
Культурологічна парадигма в умовах модернізації мистецької освіти: концептуальні ідеї та методологічні орієнтири
ВВ Тушева
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
72018
The cultural paradigm in the modernization of art education: conceptual ideas and methodological guidelines
V Tusheva
Naukovi zapysky. Ser.: Pedahohychni nauky 163, 39-43, 2018
62018
Методологічні орієнтири у дослідницькій діяльності педагога
ВВ Тушева
Педагогіка і психологія професійної освіти, 51-60, 2005
62005
Формування творчої активності учнів молодших класів у процесі виконання завдань художньо-естетичної спрямованості
ВВ Тушева
Автореферат дисертаії на здогбуття наукового ступеня канд. пед. наук, 1997
61997
Научно-исследовательская культура будущего учителя музыки как личностный феномен в педагогическом измерении
ВВ Тушева
Alma mater (Вестник высшей школы)., 2014
52014
Аксіологічна складова науково-дослідницької культури студентів вищої педагогічної школи
ВВ Тушева
VII Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка вищої школи …, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20