Ісаєва Інна Миколаївна / Inna M. Isaeva / Инна Николаевна Исаева
Ісаєва Інна Миколаївна / Inna M. Isaeva / Инна Николаевна Исаева
доцент кафедри фізіології, Харківський національний медичний університет / Kharkiv National Medical
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спосіб профілактики й корекції імунологічної недостатності в робітників виробництва простих поліефірів
ОА Наконечна, ДІ Маракушин, МЄ Жерновая, ЄД Андросов
32017
Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на ионный обмен при подостром воздействии на белых крыс.
ДІ Маракушин, ОА Наконечна, ІГ Максимова
32013
Сучасні уявлення про механізми адаптації до дії ксенобіотиків
ОА Наконечна, ДІ Маракушин, СО Стеценко, СВ Закірова, ЛІ Артюгіна
Експериментальна і клінічна медицина, 29-33, 2013
22013
Оптимізація викладання дисципліни «фізіологія» іноземним студентам харківського національного медичного університету
ДІ Маракушин, ЛВ Чернобай, ОВ Васильєва, ІС Кармазіна, ІМ Ісаєва, ...
12019
Стан та перспективи вивчення артеріальної гіпотензії як фактора, який обумовлює адаптаційні можливості сучасної молоді
ІМ Ісаєва, ДІ Маракушин, ІС Кармазіна, НС Глоба
12018
Патофізіологічні механізми розвитку структурно-метаболічних і функціональних порушень за дії на організм оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних
ДІ Маракушин
12017
Щодо питання оптимізації процесу навчання дисципліни «Фізіологія» у форматі Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS)
ЛВ Чернобай
12015
Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії
ДІ Маракушин, ІМ Ісаєва
12015
Оцінка стану серотонінового та кінуренінового шляхів обміну триптофану в осіб молодого віку з артеріальною гіпотонією
ДІ Маракушин, ІМ Ісаєва
Мир медицины и биологии 11 (1), 2015
12015
Щодо ефективності заходів НБУ у сфері стимулювапння безготівкових розрахунків
НС Глоба
Європейські перспективи, 176-183, 2013
12013
Діагностика функціонального стану автономної регуляції та прогнозування розвитку дезадаптації
ДІ Маракушин, ЛВ Чернобай, ІМ Ісаєва, ІС Кармазіна, НІ Пандікідіс, ...
2021
Заходи по мінімізації негативних проявів тривожних і депресивних розладів у онкологічних пацієнтів
О Мельниченко, І Ісаєва, Г Мороз
Матеріали конференцій МЦНД, 84-86, 2020
2020
Щодо питання о мотиваціях до професійних якостей студентів-медиків в умовах сучасних навчальних технологій
ЛВ Чернобай, ІС Кармазіна, ОМ Сокол, ОД Булиніна, ВО Булинін, ...
2020
Фізіологія вісцеральних систем: методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія»:[практикум]
ДІ Маракушин, ЛВ Чернобай, НІ Пандікідіс, МА Ващук, РВ Алексеєнко, ...
2020
Функціональні резерви організму як показник ефективності регуляторних процесів, що забезпечують адаптацію організму до дії факторів навколишнього середовища
ДІ Маракушин, ЛВ Чернобай, ІМ Ісаєва, ІС Кармазіна, МА Ващук, ...
2020
Інтернаціоналізіція викладання дисципліни «Фізіологія» у сучасних умовах підготовки студентів-медиків Харківського національного медичного університету
ЛВ Чернобай, ОВ Васильєва, МА Ващук, ОМ Сокол, НМ Маслова, ...
2019
Використання роботи студентського наукового гуртка на кафедрі фізіології як інноваційної технології організації навчального процесу
ЛВ Чернобай, МА Ващук, ІМ Ісаєва, НС Глоба, ІС Кармазіна
ХНМУ, 2019
2019
Симуляційне навчання як сучасний спосіб опанування практичних навичок лікарів
ДІ Маракушин, ДМ Шиян, АВ Бондарева
2019
Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на стан неспецифічної імунної резистентності щурів
ДІ Маракушин, ІМ Ісаєва, ІС Кармазіна, НС Глоба
2019
Взаємозв’язок розумової працездатності з рівнем фізичної активності у молодих осіб
ІМ Ісаєва, ІС Кармазіна, НС Глоба, ДІ Маракушин
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20