Іляна Оклей (Зіноватна)
Іляна Оклей (Зіноватна)
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
ІВ Оклей
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: за спец. 12.00 …, 2008
222008
Колізії в правовому регулюванні спеціального пенсійного забезпечення
ІВ Зіноватна
Право та інновації, 166-171, 2016
12016
Невиконання судового рішення про стягнення заробітної плати як підстава притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності
ІВ Зіноватна
2015
Пенсійне забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України
ІВ Зіноватна
2014
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ CURRENT ISSUES REFORM THE SOLIDARITY SYSTEM OF COMPULSORY STATE …
ІВ Зіноватна
2014
Пенсійний вік як підстава виникнення правовідносин з пенсійного забезпечення
ІВ Зіноватна
2014
Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин
ІВ Зіноватна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 132-138, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. № 29. 2014
ОА Волосенко, АС Перевозник, ТА Бєлік, ОІ Гордєєва, ІВ Зіноватна, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9