Іляна Оклей (Зіноватна)
Іляна Оклей (Зіноватна)
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
ІВ Оклей
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: за спец. 12.00 …, 2008
202008
Колізії в правовому регулюванні спеціального пенсійного забезпечення
ІВ Зіноватна
Право та інновації, 166-171, 2016
12016
Щодо перерахунку раніше призначених пенсій колишнім працівникам ОВС
ІВ Зіноватна
видавництво «Право», 2017
2017
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
ІВ Зіноватна
2017
Щодо збереження за мобілізованими працівниками місця роботи, посади і середнього заробітку
ІВ Зіноватна
2016
Щодо принципу правової визначності у праві соціального забезпечення
ІВ Зіноватна
2016
Правове регулювання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних обов’язків
ІВ Зіноватна, ИВ Зиноватная
2016
Зміна умов трудового договору за проектом Трудового кодексу України
ІВ Зіноватна
видавництво" Право", 2015
2015
Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником за порушення законодавства про оплату праці
ІВ Зіноватна, ИВ Зиноватная
2015
Методика проведення практичних занять з гуманітарних дисциплін
ІВ Зіноватна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Невиконання судового рішення про стягнення заробітної плати як підстава притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності
ІВ Зіноватна
2015
Пенсійне забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України
ІВ Зіноватна
2014
Актуальні питання реформування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
ІВ Зіноватна
2014
Пенсійний вік як підстава виникнення правовідносин з пенсійного забезпечення
ІВ Зіноватна
2014
Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин
ІВ Зіноватна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 132-138, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “основи інформатики
ВВ Карасюк, МВ Гвозденко, СМ Іванов, ЮВ Ломоносов, НА Кошева, ...
Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. № 29. 2014
ОА Волосенко, АС Перевозник, ТА Бєлік, ОІ Гордєєва, ІВ Зіноватна, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18