Ольга Пюрко
Ольга Пюрко
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна диференція рослин в залежності від реалізації їх адаптивних потенціалів/ОЄ Пюрко, ММ Мусієнко, TЄ Христова, ЄО Казаков/Науковий вісник Уманського державного …
ОЄ Пюрко
К: Науковий світ, 87-92, 2000
172000
Методичні аспекти фізіоло-гічного моніторингу рослин Приазов’я
ХТЄ Пюрко О.Є., Казаков Є.О.
Питання біоіндикації і екології 7 (№ 2-3), С. 141 – 152., 2002
15*2002
Практичний курс з ботаніки (анатомії та фізіології рослин)
СМ Казакова, ОЄ Пюрко, ТЄ Христова, ЄО Казаков, ВП Коломійчук, ...
Мелітополь, 2006
72006
Методичні аспекти фізіологічного стану рослин Приазов’я/ОЄ Пюрко, ММ Мусієнко, ЄО Казаков/Питання біоіндикації та екології
ОЄ Пюрко
Запоріжжя: Б, 141-152, 0
7
Адаптаційнопристосувальні особливості водопровідної системи ксерофітів
ЄО Казаков, ТЄ Христова, СМ Казакова, ОЄ Пюрко
Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченій, 21-23, 0
7
Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов’я України
ОЄ Пюрко
ступеня канд. біол. наук: 03.00. 12/ОЄ Пюрко, 2003
62003
Мультиваріабельність і бага-торівневість складових адап-таційного синдрому у рослин до засолення
КЄО Пюрко О.Є., Мусієнко М.М., Оканенко О.А., Таран Н.Ю., Казакова С.М ...
Физиология и биохимия культурных растений 36 (1), 15 –26, 2004
4*2004
Основи солестійкості та методи її вивчення
ХТЄ Пюрко О.Є., Мусієнко М.М., Казаков Є.О.
Вісник Запорізького державного університету, С. 204 – 208., 2001
4*2001
Комплексний підхід до екофізіологічних досліджень життєдіяльності рослинних організмів
ТЄ Христова, ОЄ Пюрко, ОВ Кузнєцов
Матеріали міжнарод. науков. конф.[” Безперервна екологічна освіта: проблеми …, 0
4
Рослини–основні продуценти органічних речовин і регулятори газового складу оточуюого середовища
ТЄ Христова, ОЄ Пюрко
Запорожский медицинский журнал 2 (2), 119-120, 2008
22008
Питання водного режиму рослин у працях вітчизняних фітофізіологів: історично-функціональний аспект
ТЄ Христова, ОЄ Пюрко
Biosystems Diversity 1 (15), 2007
22007
Еволюція газометричних методів реєстрації фотосинтезу
ТЄ Христова, ОЄ Пюрко
Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 261-267, 2006
22006
Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу малопоширених сільськогосподарських культур в аранжуванні
ЮЛ Бредіхіна, НМ Туровцева, ОЄ Пюрко, ЛГ Вельчева
Науковий вісник НЛТУ України, 27-31, 2019
12019
Гістолого-адаптивні перебудови вегетативних органів родини Asteraceae (родів Taraxacum l., Achillea l., Helichrysum l.)
ОЄ Пюрко, СМ Казакова, ЕС Шкаріна, ЛГ Вельчева
Сучасні проблеми природничих наук: зб. матеріалів наук. інтернет-конф …, 2020
2020
Біологічна характеристика рослин-ліан (рід Campsis L. і Clematis L.) та їх використання в озелененні
АМ Солоненко, ОЄ Пюрко, ЄО Сутягіна
Сучасні проблеми природничих наук: збірник матеріалів наукової інтернет …, 2020
2020
Структурно-функціональні перебудови родини Fabaceae в умовах Запорізької області
ОЄ Пюрко, НО Красіна
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики …, 2020
2020
Використання колекційного відділу пришкільної навчально-дослідної ділянки в процесі викладання освітнього компоненту «Природознавство»
ОЄ Пюрко, НМ Туровцева, ВЄ Пюрко, ОО Хільченко
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: зб. матеріалів наук. інтернет-конф …, 2020
2020
Індукований мутагенез кукурудзи
ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко
Materials of the XVI International scientific and practical conference …, 2020
2020
Практикум з квітникарства: навчальний посібник для здобувачів вищої освити першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
ЛГ Вельчева, ОЄ Пюрко, ЮЛ Бредіхіна
Мелітополь, 2020
2020
Стійкість сортів персика до клястероспоріозу
НМ Туровцева, ОЄ Пюрко, ЮЛ Бредіхіна, ВЄ Пюрко
Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20