Буцик Ігор Михайлович
Буцик Ігор Михайлович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні засади продуктивного навчання з курсу «Сільськогосподарські машини» у вищих аграрних навчальних закладах
ІМ Буцик
Буцик Ігор Михайлович, 2005
122005
Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях
ІМ Буцик
Вісник Національного університету оборони України, 24-28, 2012
62012
Педагогічні підходи до обґрунтування критеріїв та показників експертного оцінювання комп’ютерних програм для навчальної роботи/Буцик ІМ, Ільїн ВВ, Бойко С. М
ІМ Буцик
Наука і методика: збірник науково-методичних праць/редкол.: АФ Гойчук (гол …, 2006
62006
Обґрунтування педагогічних засад застосування методів продуктивного навчання в професійній підготовці інженерів‐механіків сільського господарства
ІМ Буцик
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць.–К …, 2000
42000
Сучасні вимоги до професійної підготовки інженерів-механіків сільського господарства
ІМ Буцик, ПГ Лузан
Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. пр.–К.: НАУ …, 2000
42000
Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за спеціальністю 8.000005 “Педагогіка вищої школи”
ІМ Буцик
К.:“Аграрна освіта, 2010
32010
Методичні аспекти підготовки та проведення занять з розв’язання навчально-виробничих ситуацій
ІМ Буцик, РС Корнєв
Нові технології навчання, 128-133, 2008
32008
Системний підхід до організації поетапної навчально-пізнавальної діяльності студентів
ІМ Буцик
Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук. пр.–К.: НАУ …, 2003
32003
Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища
ЛА Богуш
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
22017
Методичні підходи до розвитку навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекціях
ІМ Буцик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
22010
Вплив методів навчання на розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів
ІМ Буцик
Науковий вісник Національного аграрного університету.–К.: НАУ.–2002.–Вип 59 …, 2002
22002
Проектування тестового екзамену для підсумкового оцінювання з вищої математики (аспект створення тестових завдань)
ЛМ Артемчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
12017
Методична система формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю
ІМ Буцик
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
12017
Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах
ОВ Васюк
12015
Визначення характерних особливостей методичних систем навчання
БІ М.
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Психологія Педагогіка. Філософія., С …, 2015
1*2015
Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю педагогіка вищої школи
ІМ Буцик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
12014
Професійно важливі якості фахівця з агроінженерії як складова дослідницької компетентності
ІМ Буцик
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 26-35, 2019
2019
ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
АІ Дьоміна, БП Єсіпова, СІ Зінов’єва, ОП Кондратюка, ГС Костюка, ...
Збірник тез доповідей VII-ї Міжнародної наукової конференції «Інноваційне …, 2019
2019
Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців агроінженерії (на прикладі вивчення сільськогосподарських машин)
ІМ Буцик
2019
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ІМ Буцик
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (85), 29-35, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20