Підписатись
Hanna Zaiets / Ганна Вікторівна Заєць
Hanna Zaiets / Ганна Вікторівна Заєць
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка аграрного підприємства: Підруч. для екон. і технол. спец. агр. вищих навч. закл. I-II рівнів акредитації/Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціалістів
СІ Михайлов, ВВ Ярова, ГВ Заєць, НД Золотухіна, АВ Бодлевський
К.: Український Центр духовної культури, 2004
102004
Платформа Online Test Pad через призму современных инструментов дистанционного обучения
НАБ А. В. Заец, О. О. Чичан
Актуальные проблемы довузовской подготовки : материалы IV междунар. науч …, 2020
1*2020
Protection of Personal Information in the Medical Sphere of Social Relations
OIP Mykola O. Yankovyi, Hanna V. Foros, Hanna V. Zaiets
CUESTIONES POLÍTICAS, 44-62, 2020
12020
Актуальні проблеми критичного мислення й аналітичної діяльності в умовах воєнного стану
ГВ Заєць, ГВ Заєць, ОМ Заєць, ОМ Заєць
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022
2022
Сучасна українська мова. Модуль 1: навчально-методичний посібник
МВ Мамич, МВ Мамич, ГВ Заєць, ГВ Заєць, ОВ Занько, ОВ Занько
Одеса: Фенікс, 2021
2021
European Reforms Bulletin
O Bochkoviy, A Khankevich, V Boiko-Dzhumelia, OO Chichyan, ...
2020
PECULIARITIES OF APPLICATION OF COMMUNICATIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF STUDY
O Chichyan, N Baadzhy, H Zaiets, V Antufieva
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg, 2020
2020
Peculiarities of Application of Communicative Approach in Foreign Language Study in Higher Education Institutions With Specific Conditions of Study
AVA Chichyan O.O., Baadzhi N.A., Zaiets H.V.
European Reforms Bulletin, 19-23, 2020
2020
Аудиовизуальные средства в процессе обучения русского языка как иностранного
АВ Заец, ГВ Заєць
Проблеми загального і словянського мовознавства, С. 24-С. 30, 2019
2019
Концептуальні домінанти оксюморонності образів ліричного світу Володимира Ярошенка
АВ Заец, ГВ Заєць
Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної
ЗГ В.
Проблеми загального та слов’янського мовознавства, 24-30, 2019
2019
Концептуальні домінанти оксюморонності образів ліричного світу Володимира Ярошенка
ЗГ В.
Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ЯРОШЕНКА: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА 10.01. 01–українська література
ГВ ЗАЄЦЬ
Харківський національний педагогічний університет, 2018
2018
Поетичний світогляд Володимира Ярошенка
ГВ Заєць
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 7, 79-88, 2016
2016
Творчість Володимира Ярошенка у літературно-критичному дискурсі
ЗГ В.
Філологічний дискурс, 52-58, 2016
2016
Образи-символи лірики Володимира Ярошенка
ГВ Заєць
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
2016
Поэтика женского образа в прозе Владимира Ярошенко
ЗА В.
Литература в диалоге культур, 141-146, 2015
2015
Володимир Ярошенко – жертва сталінських репресій.
ЗГ В.
Репресована культура України: регіональний вимір, 28, 2015
2015
Художня деталь в епіці Володимира Ярошенка
ГВ Заєць
Література та культура Полісся. Сер.: Філологічні науки, 87-93, 2015
2015
Міська тема у творчості Володимира Ярошенка
ГВ Заєць
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20