Евгений Карманный
НазваниеПроцитированоГод
Підходи до захисту інформації при користуванні соціальними мережами
ЄВ Карманний, СО Ковжога
12015
Аналіз вимог до захисних споруд цивільного захисту і методологічні підходи до їх класифікації
СА Тузіков, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АФ Лазутський, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 186-189, 2013
12013
Огляд тенденцій і причин нещасних випадків на виробництві щодо удосконалення законодавчих аспектів охорони праці
СО Ковжога, ЄВ Карманний
видавництво «Право», 2017
2017
До питання про математичну модель прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру
ОД Малько, ЄВ Карманний
Національний університет цивільного захисту України, 2016
2016
Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва
ИА Черепнев, АН Мороз, ГА Ляшенко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 154-158, 2015
2015
Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту
СА Тузіков, АФ Лазутський, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 149-154, 2015
2015
Вибір оптимального критерію для визначення раціональних значень основних характеристик сховищ
СА Тузіков, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АФ Лазутський, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 270-272, 2014
2014
Концептуальні підходи до принципів, критеріїв та питань екологічного нормування електромагнітного поля
ЄВ Карманний, СА Тузіков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Безпека життєдіяльності людини в регіонах України: програма IV-ї студент. наук. конф., 18-19 квіт. 2013 р.
АП Гетьман, СО Ковжога, ЄВ Карманний, ОД Малько, СА Тузіков, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Наслідки аварії на японській АЕС «Фукусіма»: міфи та реальність
ЄВ Карманний, СО Ковжога, СА Тузіков
2012
ВИБІР МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
АМ Полєжаєв, ЄВ Карманний, СО Ковжога, ОД Малько
Харків, ХНТУСГ, 2012,, 2012
2012
Особливості системи Безпека життєдіяльності людини” як об’єкта управління
АМ Полежаєв, ЄВ Карманний, ОД Малько
Системи обробки інформації, 245-247, 2012
2012
Методологічні підходи до визначення ступеня впливу шкідливих факторів в охороні праці фахівців у галузі правознавства
ЄВ Карманний, ВВ Калініченко, АП Зенін, ІТ Чудновський
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 147-150, 2012
2012
Методологические подходы к определению степени влияния вредных факторов в охране труда специалистов в области правоведения
ЕВ Карманный, ВВ Калиниченко, АП Зенин, ИТ Чудновский
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2012
2012
Схемотехнічні аспекти підвищення точності визначення координат самохідних установок
ЄВ Карманний, ВО Тютюнник, АМ Катунін, КВ Садовий
Системи обробки інформації, 52-55, 2007
2007
Observation of Phase Heterogeneities of the Medium by the Methods by the Interferometry Methods
GN Dolya, AN Katunin, KV Sadovy, EV Karmanny
Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, 8-th International Conference on …, 2006
2006
Пропозиції щодо методики рейтингової оцінки спроможності кафедри з організації викладання навчальних дисциплін
ВМ Приходько, КВ Садовий, ДЮ Голубничий, ЄВ Карманний
Системи обробки інформації, 214-218, 2006
2006
Алфавітний покажчик
ГВ Акулінін, А Найф, Х АльхЖуж, АП Бабич, СС Багров, ВВ Бараннік, ...
ОТ и БЖД сборник тезисов май 2015
ЕГ Панова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19