Людмила Дробыш
Людмила Дробыш
ВНЗУ "Полтавский университет экономики и торговли"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
92018
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 287-291., 2015
52015
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2013
52013
Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами
Г Скляр, Л Дробиш, Л Вишневецька
Економічний вісник Донбасу, 2017
42017
Кадрова робота в системі споживчої кооперації та напрямки її удосконалення
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе- рації України …, 2007
42007
Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування)
Л Дробиш
Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук зі спец. 08.00.07 …, 2009
32009
Формування конкурентного середовища регіонального ринку освітянських послуг
Л Дробиш, Н Карпенко
Регіональні перспективи, 386-389, 2000
32000
Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону
Л Дробиш
Маркетинг в Україні, 41-45, 2011
22011
Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 2 (5(44 …, 2010
22010
Проблеми кадрового забезпечення підприємств і організацій системи споживчої кооперації
Л Дробиш
Регіональні перспек, 68-70, 2003
22003
Деякі регіональні аспекти зайнятості молоді з вищою освітою
Л Дробиш
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 151-154, 2002
2*2002
Конкурентоспособность персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
Л Дробыш
ББК 65 Н 34 1, 57-65, 2015
12015
Проблеми кадрового забезпечення підприємств туризму
Л Дробиш
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 11-13, 2012
12012
Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
Кадровий потенціал підприємств системи споживчої кооперації України: формування та використання
Л Дробиш
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Роль человеческого фактора в реализации стратегических целей предприятия
Л Дробыш
Потребительская кооперация: теория, методология, практика, 164-169, 2010
12010
The role of personnel component in improving the efficiency of the activities of the enterprises of the tourist sphere
Л Дробиш
ПУЕТ, 2019
2019
Стан та тенденції розвитку готельного господарства в Україні
Ю Карпенко, Л Дробиш
Розвиток туризму в Україні: проблеми, виклики та перспективи: Матеріали …, 2019
2019
Неприбуткові економічні організації в системі соціального туризму в умовах сталого розвитку
Г Скляр, Л Дробиш, Н Мокєрова
Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації, Полтава, ПУЕТ, 117-120, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20