Follow
Татьяна Оверченко/ Татьяна Корда/ Татьяна Незвиская/ Tetiana Overchenko/Тетяна Корда/ Тетяна
Татьяна Оверченко/ Татьяна Корда/ Татьяна Незвиская/ Tetiana Overchenko/Тетяна Корда/ Тетяна
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental and theoretical investigations of anti-corrosive properties of thymol
V Vorobyova, T Overchenko, M Skiba
Chemistry and Chemical Technology 13 (2), 261-268, 2019
52019
Passivating anions effect on the anodic behavior of steel in a converting acetate solution
S Frolenkova, T Overchenko, T Motronyuk, V Vorobyova, ...
Journal of Chemical Technology and Metallurgy 54 (2), 443-446, 2019
32019
Ecologically safe modified solutions for deposition of conversion coatings on steel
SV Frolenkova, VI Vorobyova, TA Overchenko, MI Skiba
Науковий вісник Національного гірничого університету, 65-71, 2018
32018
THE DEVELOPMENT OF INHIBITORS OF SCALE FORMATION IN WATER CIRCULATION SYSTEMS IN INDUSTRY, POWER AND MUNICIPAL HOUSEHOLDS
T Overchenko, S Frolenkova, V Vorobyova
Journal of Chemical Technology and Metallurgy 54 (1), 72-76, 2019
12019
Створення комплексної технології стабілізаційної обробки води для водоциркуляційних систем
ТА Оверченко
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2017
12017
Оцінка корозійної агресивності води та її стабільності щодо накипоутворення
ММ Шуриберко, МД Гомеля, ТА Корда
Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2016 …, 2016
12016
Оценка эффективности методов стабилизационной обработки шахтной воды (шахта М. Горького, г. Донецк)
НД Гомеля, ТА Корда, ЮВ Носачева, МН Шуриберко, ТВ Потильчак
НТУУ «КПІ»; ТОВ «Українська водна спілка», 2016
12016
Оцінка ефективності редокситів, отриманих на основі слабокислого катіоніту DOWEX MAC-3 сполуками заліза
МД Гомеля, ТА Корда, ЮВ Носачова, ТВ Потильчак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (6 (77)), 34-38, 2015
12015
Block catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concrete
ОІ Іваненко, ВМ Радовенчик, АЯ Карвацький, ІО Мікульонок, ...
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2021
2021
A STUDY OF CORROSION INHIBITION PROCESSES IN DEMINERALIZED AQUATIC ENVIRONMENTS AIMING TO CREATE RESOURCE-EFFICIENT PRODUCTIONS.
Y Nosachova, V Vember, I Trembus, T Overchenko
Journal of Chemical Technology & Metallurgy 55 (6), 2020
2020
Особливості застосування каталізаторів різних типів в процесах знешкодження монооксиду вуглецю димових газів
ОІ Іваненко, ЮВ Носачова, ТА Оверченко, МВ Наконечна
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2020
2020
Оцінка впливу каталізаторів на окислення термоантрацитного вуглецевого матеріалу
ОІ Іваненко, ТА Оверченко, М Ігнатьєва
Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина …, 2020
2020
Технічні рішення зі зниження викидів монооксиду вуглецю з димовими газами печей для випалювання електродів
ОІ Іваненко, МД Гомеля, ЄМ Панов, ТА Оверченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
THE ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF MINE WATER STABILIZATION TREATMENT METHODS DURING EVAPORATION (M. GORKY MINE, DONETSK C.).
T Overchenko, O Ivanenko, I Trembus, S Frolenkova, V Vorobyova
Journal of Chemical Technology and Metallurgy 54 (5), 993-998, 2019
2019
Оцінка ефективності методів стабилізаційної обрабки шахтної води при випаровуванні (шахта ім. М. Горького, м. Донецьк)
Т Оверченко, О Іваненко, С Фроленкова, І Трембус
Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина …, 2019
2019
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF METAL CORROSION INHIBITORS FOR WATER CIRCULATION SYSTEMS IN INDUSTRY, POWER AND MUNICIPAL HOUSEHOLDS
T Overchenko, O Ivanenko, T Krisenko, N Kozakevich, A Kniovec
Восточно-европейский научный журнал, 49-52, 2018
2018
Отримання ферратів лужних металів та їх використання у процесах водопідготовки та водоочищення
ОІ Іваненко, ТО Шаблій, ТА Оверченко, АО Гаркушина, СД Довголап
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2018
2018
Хімічне та потенціостатичне формування конверсійних молібдатних покриттів на маловуглецевій сталі
СВ Фроленкова, ТІ Мотронюк, ТА Оверченко, ДЮ Ущаповський, ...
Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії-2018, 2018
2018
Chemical and potentiostatic formation of conversion molybadatic coatings on mild steel's surface
SV Frolenkova, TI Motronyuk, TA Overchenko, DY Ushchapovskiy, ...
PROMISING MATERIALS AND PROCESSES IN APPLIED ELECTROCHEMISTRY MONOGRAF, 215-222, 2018
2018
Оцінка ефективності інгібіторів корозії металів для водооборотних систем в промисловості, енергетиці та комунальному господарстві
КА Оверченко Т.А., Іваненко О.І., Крисенко Т.В., Козакевич Н.
East european science journal 1 (3(31)), 49-52, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20