Подписаться
Paweł Motek
Paweł Motek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
P Motek
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006
282006
Urban regeneration in Poland’s non-core regions
T Stryjakiewicz, R Kudłak, P Ciesiółka, B Kołsut, P Motek
European Planning Studies 26 (2), 316-341, 2018
192018
Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych
A Minkowski, P Motek, R Perdał
Wydawnictwo M-Druk, 2009
192009
Spatial modelling of the local public finance in Poland
T Kossowski, P Motek
Studia Regionalia 24, 152-167, 2009
132009
Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości
B Mackiewicz, P Motek
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 69-77, 2014
92014
Method for an automatic alignment of imagery and vector data applied to cadastral information in Poland
JJ Ruiz-Lendínez, B Maćkiewicz, P Motek, T Stryjakiewicz
Survey Review 51 (365), 123-134, 2019
82019
Podatki lokalne jako instrument oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy
P Motek
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
82007
Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów–nowe obszary kształcenia w gospodarce przestrzennej
P Churski, P Motek, T Stryjakiewicz
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 81-98, 2015
72015
Poziom i struktura dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2004–2006.[W:] T
P Motek
Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i …, 2008
62008
Internationalization as a challenge for geographical education in Poland: experience of a new postgraduate study “cultural industries in the development policies of cities and …
P Churski, P Motek, T Stryjakiewicz, A Cybal-Michalska
Journal of Geography in Higher Education 41 (4), 506-520, 2017
52017
Zintegrowane planowanie rozwoju-projekt przygotowania programu i uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów w obszarze gospodarki przestrzennej/Integrated Development …
P Churski, P Motek
Biuletyn KPZK, 2016
52016
Cultural industries in the development policies of cities and regions: A new area of education in spatial management
P Churski, P Motek, T Stryjakiewicz
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015
52015
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzennaw Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
P Motek
Biuletyn KPZK, 2013
52013
Dochody gmin i miast na prawach powiatu z podatków lokalnych
P Motek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 208-215, 2009
42009
Zróżnicowanie wykorzystania środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie świętokrzyskim i jego związek z dochodami samorządów gminnych.[W …
P Motek, B Stępiński
Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki …, 2009
42009
Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004–2017
P Motek
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9-18, 2018
32018
Sport w aglomeracji poznańskiej
P Motek, T Kossowski, E Bogacka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
32010
Wielkość rynku nieruchomości niezabudowanych w powiecie puławskim w latach 1995–2004.[W:] E
P Motek
Kacprzak i in.(red.), Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości …, 2009
32009
Zróżnicowanie i polaryzacja przestrzenna dochodów własnych gmin
TM Kossowski, P Motek
Wiadomości Statystyczne 66 (08), 2021
22021
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z podatku rolnego
P Motek
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 43-56, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20