Альона Пономарьова, Алена Пономарева, Alena Ponomareva
Альона Пономарьова, Алена Пономарева, Alena Ponomareva
Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
142015
Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області
ІІ Мойсієнко, ОЄ Ходосовцев, ІО Пилипенко, МФ Бойко, ...
12019
Матеріали до проектованих ботанічних заказників (Херсонська область, Україна)
АО Шапошникова, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, РП Мельник, ...
Чорноморський ботанічний журнал, 346-363, 2015
12015
Заповідання природних територій в структурі заходів з оптимізації навколишнього середовища Херсонщини
ДС Мальчикова, ЮО Білик, А Пономарьова
12005
ПРОЕКТОВАНИЙ БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК «БІЛОГІРСЬКИЙ»(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
АА Пономарьова, ГО Наумович, ВМ Дзеркаль, НВ Загороднюк
Природничий альманах (біологічні науки), 132-139, 2019
2019
Diversity
AO Davydova, AA Ponomarеva, DA Davydov
2019
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ «ЧЕРВОНОКНИЖНИХ» ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НПП «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»
ЄІ Коржов
степової зони України: вивчення, збереження, відтворення, 79, 2019
2019
Investigation of vegetation as a precondition for improving the management of a national nature park (on the example of Dzharylhatskyi NP)
AO Davydova, AA Ponomarеva, DA Davydov
Biosystems Diversity 27 (1), 2019
2019
Сучасний стан ботанічного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
ОВМ Бондар Ю.Г. Пономарьова А.А., Наумович Г.О.
2017
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК. ПЕРШІ КРОКИ
ВМО Ю.Г. Бондар М.Ф. Бойко1 , А.А. Пономарьова2 , П.М. Бойко3 , Г.О ...
УБТ, 123, 2017
2017
Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку Долина курганів (Херсонська область, Україна)
АО Шапошникова, ІІ Мойсієнко, АА Пономарьова
Природничий альманах. Сер.: Біологічні науки, 23-39, 2014
2014
КАРТУВАННЯ У ЛІХЕНОІНДИКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ВМ Клименко, АА Пономарьова, АЮ Саркісов
ББК 26.8 (4 УКР) Р 32 Регіональні проблеми України, 85, 2013
2013
Территоріальні аспекти запроектованого національного природного парку «Нижньодніпровський»
ОЄ Ходосовцев, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, ОА Пономарьова, ...
Херсонський державний аграрний університет, 2011
2011
ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АА Пономарьова
ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГІЛЕЯ»
ОЄ Ходосовцев, ІІ Мойсієнко, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ...
КоНцеПція СТВоРеННя ПеРшоГо РеГіоНАльНоГо лАНдшАФТНоГо ПАРКУ «Гілея» НА хеРСоНщиНі
МЯ Захарова, ІІ Ходосовцев, ІІ Мойсієнко, ВМ Клименко, ІО Пилипенко, ...
Репрезентативність природно-заповідного фонду Нижньодніпровських пісків
МЯ Захарова, ІІ Мойсієнко, АА Пономарьова, Т Зяблова, АФ Жебіт
КоНцеПція СТВоРеННя ПеРшоГо РеГіоНАльНоГо лАНдшАФТНоГо ПАРКУ «Гілея» НА хеРСоНщиНі
ІІ Мойсієнко, ВМ Клименко, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18