Юрий Артемович Егупов / Yuriy YEGUPOV
Юрий Артемович Егупов / Yuriy YEGUPOV
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013.
ОГ Янковий, ОБ Чернишова, СМ Цуркан, ЛВ Єргієва, ОМ Бабій, ...
Одеса : Атлант, 2013
80*2013
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 488 с., 2006
562006
Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
332010
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Економічні інновації, 2009
282009
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
ЮА Егупов, ВА Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
262012
Планирование инноваций как инструмент маркетингового и ресурсного обоснования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. Випуск 103 …, 2007
242007
Бизнес-план: методика разработки и анализа. Учеб. пос.
ЮА Егупов, ЛЕ Купинец
Одесса: Оптимум, 2001
24*2001
Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Актуальні проблеми економіки, 126-137, 2013
222013
Таксономічний аналіз як інструмент інтерактивної оптимізації виробничої програми м’ясопереробного підприємства
ЮА Єгупов
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2011
222011
Деякі аспекти аналізу беззбитковості та окупності інвестиційних проектів
ЮА Єгупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Вип. 6 …, 2000
222000
Об одном из подходов к решению «вечной» проблемы распределения косвенных затрат
ЮА Егупов, ИН Егупова
Економіст, 28-33, 2012
212012
Сучасні підходи до моделювання оптимальної виробничої програми промислового підприємства
ЮА Єгупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 31. – Одеса: ОДЕУ, 88-94, 2008
21*2008
Методические основы формирования системы материального поощрения на машиностроительных предприятиях
ЛН Своробович, ЮА Егупов
Науковий вісник. Од. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоц. молод. наук. – Науки …, 2010
202010
Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия
ЮА Егупов
Економіст, 76-80, 2008
202008
Система планів сучасного промислового підприємства
ЮА Єгупов
Економіст, 13-21, 2017
192017
Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Економіст, 49-52, 2011
192011
Экономическая оценка производственной программы предприятия в условиях многономенклатурного производства
ЮА Егупов
Економіст, 50-54, 2012
172012
Про логіку побудови техніко-економічних розрахунків у бізнес-плануванні
ЮА Єгупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Вип. 12 …, 2002
172002
Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства
ЮА Єгупов
Актуальні проблеми економіки., 134-147, 2015
162015
Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства
ЮА Єгупов
ЮА Єгупов//Економіка: реалії часу. Науковий журнал [Електронний ресурс], 18, 2015
162015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20