Шуляк Михаил Леонидович, Shuliak  Mykhailo, Shulyak Mikhail, Шуляк Михайло Леонідович
Шуляк Михаил Леонидович, Shuliak Mykhailo, Shulyak Mikhail, Шуляк Михайло Леонідович
ХНТУСГ/Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
492016
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно–тяговых машин
МА Подригало, НП Артемов, ДВ Абрамов, МЛ Шуляк
НТУ" ХПИ", 2015
162015
ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ГАКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БУКСУВАННЯ РУШІЇВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ВП Мальцев
Системи обробки інформації, 27 - 30, 2016
132016
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
132015
Reducing the vibration of bearing units of electric vehicle asynchronous traction motors
V Migal, A Lebedev, M Shuliak, E Kalinin, S Arhun, V Korohodskyi
Journal of Vibration and Control 27 (9-10), 1123-1131, 2021
112021
Формування функцiональної стабiльностi тракторiв на транспортних роботах
МЛ Шуляк
112017
Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк
Сільськогосподарські машини, 109-115, 2015
92015
Підвищення ефективності машинно-тракторних агрегатів з використанням біодизельних палив
МЛ Шуляк
Харків, 2012
82012
Область функціонування машино-тракторного агрегату, що апроксимована поверхнею другого порядку
МЛ Шуляк
Техніка, енергетика, транспорт АПК 1 (1), 28-31, 2016
62016
Аналітична модель повороту трактора з шарнірно-зчленованою рамою
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІВ Колєснік
Механізація сільськогосподарського виробництва, 161-167, 2016
52016
Ocenka dopolnitel'nyh jenergeticheskih poter pri ustanovivshemsja rezhime dvizhenija transportno-tjagovyh mashin
MA Podrigalo, NP Artjomov, DV Abramov, ML Shuljak
Vіsnik nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ». Zbіrnik naukovih prac …, 2015
52015
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції
МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІВ Колєснік, ЮЮ Козлов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Free-piston constructions–one of the most promising ways of improving power units of vehicles
M Shuliak
Engineering of nature management 1 (1), 17-23, 2014
52014
Визначення керованості транспортного агрегату в залежності від зміни маси вантажу
ІВ Колесников, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
ХНТУСГ, 2015
42015
Operating of mobile machine units system using the model of multicomponent complex movement
A Lebedev, R Kaidalov, N Artiomov, M Shulyak, M Podrigalo, D Abramov, ...
Автомобильный транспорт, 2015
42015
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою
АТ Лебедєв, МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІА Лебедєва
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
42015
Підвищення ефективності експлуатації енергонасиченого трактора в агрегаті з сільськогосподарською машиною змінної маси
МЛ Шуляк
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
42014
Балансування валів з урахуванням їх деформацій в процесі експлуатації
ЄІ Калінін, ВМ Романченко, МЛ Шуляк, СО Поляшенко
ХНТУСГ, 2018
32018
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату
ML Shulyak, AТ Lebedev, NР Artyomov, VР Maltsev
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (43), 38-42, 2017
32017
Eksperymentalne doslidzhennia alhorytmu keruvannia rezhymamy roboty transportnoho ahrehatu
ML Shuliak, AT Lebedev, MP Artyomov, VP Maltsev
Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku, 38-42, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20