Follow
Жанна Гарбар / Harbar Zhanna
Жанна Гарбар / Harbar Zhanna
Вінницький національний аграрний університет, професор
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління державним боргом : навч. посібник
ОО Прутська, ОА Сьомченков, ЖВ Гарбар, ЛІ Губанова, ВВ Руденко
К. : Центр учбової літератури, 2010
252010
Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні
ЖВ Гарбар
Економічний аналіз : зб. наук. праць, 136–146, 2014
142014
Особливості формування депозитного портфелю банківських установ [Електронний ресурс]
ЖВ Гарбар
Електронні наукові фахові видання–Режим доступа: http://www. intkonf. org …, 2010
14*2010
Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку
ЖВ Гарбар
Економіка та держава, 18-21, 2014
112014
Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України
ЖВ Гарбар
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
11*2012
Management of small business entities
T Portovaras, Z Harbar, I Sokurenko, S Iu.
Independent Journal of Management & Production 11 (8), 680–694, 2020
102020
Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України
ЖВ Гарбар
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
102012
Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
9*2015
Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
9*2015
Фінансовий ринок: монографія
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
92015
Напрями діяльності банків на фондовому ринку України
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
62015
Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків [Електронний ресурс]
АГ Недосуга, ЖВ Гарбар
Режим доступу до ресурсу: http://intkonf. org/nedosuga-ai-garbar-zhv …, 0
6
Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Агросвіт, 3-11, 2019
52019
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни
Ж Гарбар, Н Кондукоцова
ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 96-111, 2019
52019
Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security
Z Harbar, O Selezneva, V Gonchar, O Litvinov, S Kaptalan
Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas 8 (15), 298–313, 2020
42020
Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2017
42017
Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України
НМ Матвійчук, НЮ Бурлачук, ЖВ Гарбар
Молодий вчений, 28-30, 2015
42015
Вплив державних регуляторів на розвиток фінансового ринку
ЖВ Гарбар
Агросвіт, 30-36, 2014
42014
Особливості залучення іноземного капіталу в банківську систему України
ЖВ Гарбар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 135–144, 2013
42013
Діяльність саморегулівних організацій на фінансовому ринку України
ЖВ Гарбар
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20