Подписаться
Anatoliy Kuzminskyy, Кузьмінський А. І.
Anatoliy Kuzminskyy, Кузьмінський А. І.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.
АІ Кузьмінський
К.: Знання 486, 6, 2005
2548*2005
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВЛ Ортинський
К.: Центр учбової літератури 472, 249, 2009
10322009
Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні
АІ Кузьмінський
К, 2003
1822003
Теорія і методика виховання: навч. посіб
ВЛ Омеляненко, АІ Кузьмінський
К.: Знання 415, 2008
1462008
Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : [монографія]
АІ Кузьмінський, НА Тарасенкова, ІА Акуленко
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 320, 2009
1412009
Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб
АІ Кузьмінський, ВЛ Омеляненко
К.: Знання 324, 2006
1342006
Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум
АІ Кузьмінський, ЛП Вовк, ВЛ Омеляненко
К.: Знання-Прес 429, 2003
1132003
Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика: монографія
АІ Кузьмінський
Черкаси: Видавничий відділ ЧДУ, 223-233, 2002
792002
Технологія і техніка шкільного уроку
АІ Кузьмінський, СВ Омельяненко
Знання, 2010
782010
Педагогіка: Підручник.–2-ге вид., перероб. і доп
АІ Кузьмінський, ВЛ Омеляненко
К.: Знання-Прес 445, 2004
502004
Педагогіка: Підручник.–3-тє вид., випр
АІ Кузьмінський, ВЛ Омеляненко
К.: Знання-прес, 2008
352008
Педагогічна майстерність викладача вищої школи та її вплив на якість навчання
АІ Кузьмінський
Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку 2, 2010
272010
Тест навчальних досягнень особистості як засіб педагогічного вимірювання
АІ Кузьмінський, ВІ Єфименко
Черкаси: Видавничий відділ Черкаського державного університету імені Богдана …, 2002
252002
Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу: навчально-методичний посібник
АІ Кузьмінський, ОІ Вовк
Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького 316, 2011
242011
Організаційно-педагогічні основи безперервної освіти педагогічних кадрів
АІ Кузьмінський
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
231997
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Автономна Республіка Крим
ВГ Кремень, ІФ Прокопенко
Знання України, 2009
182009
Європейська кредитно-трансферна система і міжнародна мобільність студентів
АІ Кузьмінський
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 84-94, 2008
112008
Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи
А Кузьмінський, Н Тарасенкова, І Акуленко
Educational Dimension 40, 3-9, 2014
92014
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США
Л Маріанна
82020
Ν-ФЕНАЦИЛМЕТИЛПИРИДИНИЙ БРОМИДЫ КАК ИНГИБИТОРЫ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
РИ Юрченко, ИС Погребова, ТН Пилипенко, ТЕ Шубина
Журнал прикладной химии 77 (7), 1132-1135, 2004
8*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20