Подписаться
Melen Olena, Мелень Олена Валентинівна, Елена Валентиновна Мелень (ORCID:0000-0002-7482-4235)
Melen Olena, Мелень Олена Валентинівна, Елена Валентиновна Мелень (ORCID:0000-0002-7482-4235)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення
ОВ Мелень, ЮЮ Холондач
НТУ" ХПІ", 2015
532015
Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність машинобудівних підприємств
ОВ Мелень
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
122013
Актуальні питання оподаткування прибутку
ОВ Мелень, СВ Лукаш
НТУ" ХПІ", 2013
122013
Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки
ОВ Мелень, ЮВ Сидоренко
НТУ" ХПІ", 2013
102013
Фінансова стійкість підприємства як показник його інвестиційної привабливості
ОВ Мелень, ОМ Кириєнко
Мукачівський державний університет, 2016
82016
Актуальність питань розробки напрямів підвищення прибутковості підприємства
ОВ Мелень, ТА Гарібян
Херсонський державний університет, 2014
82014
Інноваційні та інвестиційні процеси на промислових підприємствах України: сучасний стан і передумови розвитку
ОВ Мелень, ЛС Стригуль
ТОВ" Щедра садиба плюс", 2014
72014
Мале підприємництво в Україні: проблеми та можливість ефективного функціонування
ОВ Мелень, ОВ Абрамова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
62016
Дослідження та аналіз розвитку моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах
ОВ Мелень
ЖДТУ, 2013
52013
Проблеми розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу
НМ Побережна, ОВ Мелень, ЛС Стригуль
Полтавська державна аграрна академія, 2018
42018
Дослідження та аналіз проблемних питань організації обліку фінансових результатів
ОВ Мелень, ОД Майструк
Мукачівський державний університет, 2017
42017
Фінансові результати діяльності підприємства: визначення, класифікація, управління
ОВ Мелень, ОВ Полтавець
НТУ" ХПІ", 2017
42017
Організація бухгалтерського обліку готельно-ресторанного бізнесу: теоретичні аспекти
ОВ Мелень
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2017
32017
Актуальні проблеми системного підходу до організаціʀ та обліку доходів підприɽмств
ОВ Мелень, СВ Лукаш
Актуальні проблеми управління економічним розвитком: зб. наук. праць …, 2013
32013
Обліково-аналітичне забезпечення управління результатами діяльності підприємств готельного бізнесу
НМ Побережна, ЛС Стригуль, ОВ Мелень
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
22018
Прибуток та рентабельність підприємства, резерви їх збільшення
ОВ Мелень, ТВ Ворожбит
Полтавська державна аграрна академія, 2018
22018
Особливості організації обліку власного капіталу підприємств
ОВ Мелень, ОД Майструк
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
22018
Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку та фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
ВГ Щербак, ОВ Мелень
Сталий розвиток економіки, 2012
22012
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни" Облік і звітність в оподаткуванні"
ОВ Мелень
12021
Науково-теоретичні та організаційні аспекти організації бухгалтерського обліку та контролю у сфері малого бізнесу в Україні
ОВ Мелень, ТА Жадан
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20