Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Створення і розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
172014
Стратегічне управління розвитком підприємства
ГО Шульга
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2001
112001
Генезис кластерних об’єднань підприємств
ТВ Пуліна
Проблеми економіки, 134-142, 2013
82013
Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Монографія.–Запоріжжя:«Акцент 408, 2013
62013
Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина, ОВ Коротунова, ЕВ Коротунова, ГС Клімуш, ...
Херсонський державний університет, 2014
42014
Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 21-26, 2013
42013
Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Бізнес Інформ, 145-152, 2013
42013
Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
42006
Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 11-17, 2015
32015
Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ГІ Румянцева
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
32012
Оцінювання умов створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону
ТВ Пуліна
Держава та регіони, 16-22, 2012
32012
Стан та розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Запорізького регіону
ТВ Пуліна
ЖДТУ, 2011
32011
Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції
ТВ Пуліна
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 2015
22015
Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
ПДАБА, 2015
22015
Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК», 2015
22015
GENESIS OF CLUSTER ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES.
TV Pulina
Problems of Economy, 2013
22013
Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону
ТВ Пуліна, ТВ Пулина, ОВ Коротунова, ЕВ Коротунова, ...
Запорізький класичний приватний університет, 2013
22013
Екологічний франчайзинг як форма активізації підприємницької діяльності у харчовій промисловості України: економіко-правовий аспект впровадження
НМ Андрєєва, НН Андреева
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, 2013
22013
The impact of innovation potential of the region for the development of cluster associations
TV Pulina, OV Korotunova
Naukovyj visnyk natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu: zbirnyk …, 2012
22012
Класифікація кластерних об’єднань підприємств
Т Пуліна
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 227-236, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20