Валентина Зразикова
Валентина Зразикова
Белорусский государственный университет, Институт журналистики БГУ, кафедра медиалогии и веб
Verified email at bsu.by - Homepage
TitleCited byYear
Фатаграфiя як аб'ект аўтарскага права (на прыкладзе iнтэрнэт-СМI)
В Зразiкава
Журналiстыка-2016: стан, праблемы i перспектывы, 452 - 455, 2016
2016
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка для эканамiстаў
ВА Зразiкава, АВ Губкiна
Вышэйшая школа, 2016
2016
Agnieszka Goral. Suffixal derivation of the personal names of active subject in the Belarusian language
ВА Зразікава
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка, 122-124, 2016
2016
Фразеалагічныя адзінкі ў моўнай тканіне абразкоў Барыса Стральцова
Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар …, 2011
2011
Праблема выяўлення індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (на матэрыяле беларускіх мастацкіх твораў першай паловы ХХ ст.)
ВА Зразікава
БДУ, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5