Кисців Володимир
Кисців Володимир
Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Spolom, Lviv (in Ukrainian), 2012
2552012
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині . Львів, "СПОЛОМ"
ВОК ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич, ....
Львів, "СПОЛОМ", 2012
902012
Total liquid maintenance and correlation of their classes in the sow's colostrum and milk at different levels of aquacart of Iodine in their rations
RV Hunchak, HM Sedilo, VO Kystsiv, BV Gutyj, VM Hunchak
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 644-648, 2018
62018
Влияние фитопрепарата на антиоксидантный и витаминный статус организмa японских перепелок и их продуктивность
АВ Гунчак, ЯН Сирко, ЛВ Андреева, БЯ Кырылив, ВО Кисцив
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, 2010
52010
Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах японських перепелів за різного рівня ліпідів та вітаміну Е у раціоні
ВО Кисців
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин.–Львів, 270-273, 2006
32006
Metabolic and productive impact on the broiler phyto-preparation leaves
AV Hunchak, VO Kystsiv
Rural farmer, 12-16, 2012
22012
Lipid composition and lipid peroxidation process in tissues of quails under different level of lipids and vitamin E in ration
VO Kystsiv
Thesis for a candidate’s degree of agriculture sciences.—Lviv, 2008
22008
Ліпідний склад тканин японських перепелів за умов згодовування добавки Біло-Актів
ВО Кисців, ББ Лісна, ЯМ Сірко, УА Мартинюк
Біологія тварин, 154-154, 2016
12016
Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах птиці за різної кількості йоду у їх раціонах
АВ Гунчак, ВО Кисців, БЯ Кирилів
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2012
12012
Органо-тканинні відмінності жирнокислотного складу в японських перепелів
ВО Кисців, ІБ Ратич
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
ВПЛИВ ЙОДУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЖОВТКА ЯЄЦЬ ТА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
ЯМ Сірко, БЯ Кирилів, ІБ Ратич, АВ Гунчак, ЛВ Андреєва, ...
НАУК НИК, 167, 0
1
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ" БІЛО-АКТІВ" НА ЛІПДНИЙ СКЛАД ТКАНИН КАЧОК
ВО Кисців, ЯМ Сірко, ОМ Стефанишин
Біологія тварин 20 (3), 120-120, 2018
2018
Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх класів у молозиві і молоці свиноматок за різного рівня аквацитрату йоду в їх раціонах
РВ Гунчак, ГМ Седіло, ВО Кисців, БВ Гутий, ВМ Гунчак
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2018
2018
Вплив різного рівня жиророзчинних вітамінів у складі ячмінно-бобових раціонів курей на процеси пол та несучість
ІБ Ратич, АВ Гунчак, ОМ Стефанишин, ВО Кисців, ББ Лісна, ...
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
2017
Вплив препаратів Activo і Пропоул на склад мікрофлори кишечнику перепелів породи Фараон та їх продуктивність
ОМ Стефанишин, АВ Гунчак, ОІ Луковська, ЯМ Сірко, ВО Кисців, ...
Біологія тварин, 107-114, 2017
2017
Мінеральний склад тканин перепелів у критичні періоди росту і розвитку за додаткового введення фосфатидів до раціону
ББЛ Сірко Я.М, А.В. Гунчак, В.О. Кисців
Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і …, 2017
2017
Возрастные особенности белкового обмена в тканях пищеварительных органов кур-несушек
ЛИ Галущак, БЯ Кирилив, ВО Кисцив, ББ Лисная
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПТИЦЫ, ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
АВ Гунчак, ЯМ Сірко, БЯ Кирилів, ВО Кисців, ББ Лісна, СІ Коретчук, ...
Біологія тварин 18 (2), 25-35, 2016
2016
ВПЛИВ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ НА ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ПТИЦІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
П НЯ
Animal Biology 18 (2), 25, 2016
2016
Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах японських перепелів
ВО Кисців, АВ Гунчак, ЯМ Сірко, ББ Лісна
Біологія тварин, 176-176, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20