Подписаться
Мороз Тетяна Олегівна | Moroz Tetiana Olehivna
Мороз Тетяна Олегівна | Moroz Tetiana Olehivna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
202016
Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
202016
Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту
ІЛ Назаренко, ТО Мороз
Вісник економіки транспорту і промисловості, 307-315, 2011
152011
Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід
М Білогорка, Т Мороз
Актуальні питання гуманітарних наук, 222-228, 2015
132015
Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови
ТО Мороз
Мороз Тетяна Олександрівна–К., 2007.–269 с, 0
10
Інформаційні технології
ЮВ Волосюк, ЮВ Волосюк, ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ОА Коваленко, ...
72017
Специфіка перекладу культурно маркованих одиниць
ТО Мороз
Вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського, 64-68, 2018
62018
Словник сучасної економіки Макміллана
С Слухай, Н Цісик, О Мороз, Т Мороз
К.: АртЕк, 2000
62000
Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти
О Дем’яненко, Т Мороз
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 237-243, 2016
32016
Організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій
ТО Мороз, ТО Мороз
32015
Методика оцінки сталого розвитку сільських територій
Т Мороз
Економіка і Фінанси: науковий журнал, 28-33, 2014
3*2014
Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі
ТО Мороз, ВС Ендрес
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
22019
Перспективи використання блокчейн-технології в аграрному секторі економіки
ТО Мороз
22019
Інформаційні системи і технології в бюджетній і соціальній сфері
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
22018
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ТО Мороз
ББК 81.2 М-34 Редакційна колегія, 87, 2014
22014
Розвиток соціально орієнтованого середовища сільських територій
Т Мороз
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 121-125, 2012
22012
Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області
МТ Гончаренко Ірина
Економіст: науковий журнал, 55-54, 2012
22012
Загальнокультурна компетентність як складова формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови
ТО Мороз
Молодий вчений, 33-36, 2017
12017
Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області
Т Мороз
Вісник Харківського національного аграрного університету, 88-93, 2015
12015
Визначення підходів до трактування сутності економічного механізму сталого розвитку сільських територій
Т Мороз, Г Ірина
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 146-148, 2012
1*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20