Подписаться
Герасимович Анатолій Михайлович
Герасимович Анатолій Михайлович
д.е.н., професор кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
7192009
Аналіз банківської діяльності: підручник
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко
К.: КНЕУ 599, 29, 2004
3172004
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 159-166, 2009
542009
Методика аналізу фінансового стану підприємства
Н Яцишин
Економічний аналіз, 439-445, 2012
502012
Аналiз банкiвської дiяльностi: Пiдручник та iн.; За ред. АМ Герасимовича
АМ Герасимович, МД Алексе, IМ Парасiй-Вергуненко
332004
Облік і аудит у банках: Підручник
АМ Герасимович
К.: КНЕУ, 2004
322004
Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку
АМ Герасимович
ББК 65. я43 В 53, 11, 2011
312011
Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів
СР Парді
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 82-86, 2013
282013
Анализ банковской деятельности
АМ Герасимович, МД Алексеенко
М.: КНЭУ, 2012
242012
Анализ банковской деятельности: учебник
АМ Герасимович, МД Алексеенко, ИМ Парасий-Вергуленко
К.: КНЕУ, 2004
222004
Облік та аналіз в управлінні підприємством
ВВ Сопко, ГМ Мельничук, ГО Науменко
К.: Техніка, 1992
221992
Аналіз діяльності комерційного банку: навч. посіб.
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута, 2001
192001
Нові інструменти обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством
АМ Герасимович
Інвестиції: практика та досвід, 13-16, 2019
172019
Механізми та інструменти бухгалтерського і фінансового інжинірингу в управлінні підприємством
ІА Герасимович
Облік і фінанси, 25-32, 2017
172017
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива
АМ Герасимович, ВМ Жук, ГГ Кірейцев, ММ Коцупатрий, ...
Економічний аналіз, 414, 2010
172010
Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України
ВВ Бабіч, ІА Герасимович
Облік і фінанси АПК, 43-47, 2011
152011
Організація облікової політики сучасного підприємства
ІА Герасимович
Інвестиції: практика та досвід, 49-53, 2018
132018
Факторингові операції: механізм проведення, ризики, оподаткування, облік, аналіз та аудит
АМ Герасимович, ІА Герасимович, НА Морозова
Аудитор України.–2008.-№, 16-24, 2008
132008
Анализ дистанционного обслуживания клиентов в банковской деятельности
А Герасимович
МОСКВА: Атика, 2015
122015
Форфейтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз, аудит
АМ Герасимович, ІА Герасимович, НА Морозова-Герасимович
Фінанси, облік і аудит, 251-262, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20