Подписаться
Герасимович Анатолій Михайлович
Герасимович Анатолій Михайлович
д.е.н., професор кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
6232009
Аналіз банківської діяльності: підручник
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко
К.: КНЕУ 599, 29, 2004
2812004
Методика аналізу фінансового стану підприємства
ОЯ Базілінська, АМ Герасимович, ВО Мец, ЮС Цал, ГВ Савицька, ...
Економічний аналіз, 439, 2012
422012
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 159-166, 2009
412009
Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку
АМ Герасимович
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
292011
Облік і аудит у банках: Підручник
АМ Герасимович
К.: КНЕУ, 2004
292004
Аналiз банкiвської дiяльностi: Пiдручник та iн.; За ред. АМ Герасимовича
АМ Герасимович, МД Алексе, IМ Парасiй-Вергуненко
222004
Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів
СР Парді
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 82-86, 2013
212013
Анализ банковской деятельности
АМ Герасимович, МД Алексеенко
М.: КНЭУ, 2012
212012
Анализ банковской деятельности: учебник
АМ Герасимович, МД Алексеенко, ИМ Парасий-Вергуленко
К.: КНЕУ, 2004
182004
Облік та аналіз в управлінні підприємством
ВВ Сопко, ГМ Мельничук, ГО Науменко
К.: Техніка, 1992
181992
Аналіз діяльності комерційного банку: навч. посіб.
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута, 2001
162001
Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України
ВВ Бабіч, ІА Герасимович
Облік і фінанси АПК, 43-47, 2011
152011
Механізми та інструменти бухгалтерського і фінансового інжинірингу в управлінні підприємством
ІА Герасимович
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2017
132017
Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива
АМ Герасимович, ВМ Жук, ГГ Кірейцев, ММ Коцупатрий, ...
Економічний аналіз, 414, 2010
132010
Факторингові операції: механізм проведення, ризики, оподаткування, облік, аналіз та аудит
АМ Герасимович, ІА Герасимович, НА Морозова
Аудитор України.–2008.-№, 16-24, 2008
132008
Анализ дистанционного обслуживания клиентов в банковской деятельности
А Герасимович
МОСКВА: Атика, 2015
122015
Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стратегії банку
Н Дзюбановська
Вісник Економіки, 20-25, 2017
112017
Форфейтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз, аудит
АМ Герасимович, ІА Герасимович, НА Морозова-Герасимович
Фінанси, облік і аудит.-2011.-Вип 18, 2011
112011
Нові інструменти обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством
АМ Герасимович
Інвестиції: практика та досвід, 13-16, 2019
102019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20