Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор,
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва
Х.: Право, 2007
382007
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації, 9-16, 2015
222015
Использование количественных фенологических методов для характеристики горной полосы Среднего Урала
НВ Скок, ОВ Янцер, ЮР Иванова
Вестник российских университетов. Математика 19 (5), 2014
202014
Основи римського приватного права
ВІ Борисової, ЛМ Баранової
172008
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ЛМ Баранова, ВІ Борисова, ІВ Жилінкова та ін, 2006
162006
Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
ВІ Борисова
Право України, 97-102, 2006
152006
До проблеми участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах
ВІ Борисова
Трансформація відносин власності в Україні: організаційно-правові та …, 2003
152003
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
Харків: Право 2, 656, 2011
142011
Цивільне право Укра¿ ни: підручник
ВІ Борисова
К.: Þрінком Інтер 2, 552, 2004
142004
До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права
В Борисова
видавництво" Право", 2005
132005
Юридична особа–універсально правова форма участі організацій у ци вільному обороті
ВІ Борисова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.—2003.—Вип 2, 8-10, 2003
132003
До питання про поняття юридичної особи публічного права
ОО Посикалюк
Університетські наукові записки, 46-59, 2015
112015
Інститут юридичної особи у праві України
В Борисова
Право України, 25-31, 2010
112010
До проблеми сутності юридичної особи
ВІ Борисова
Методологія приватного права: Зб. наук. пр.(за матеріалами наук.-теорет …, 2003
112003
Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права
В Борисовва
Приватне право, 81-93, 2013
102013
Кримінальне право України (Особлива частина)
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, В Борисов
К.: Юрінком, 2005
102005
Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини
І Петрів
Вісник Конституційного Суду України, 87-94, 2014
92014
До проблем створення юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2002
92002
Про залежність юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2000
92000
До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України
ВІ Борисова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20