Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор,
No verified email
TitleCited byYear
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва
Х.: Право, 2007
322007
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації, 9-16, 2015
182015
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ЛМ Баранова, ВІ Борисова, ІВ Жилінкова та ін, 2006
182006
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова
ВІ Борисової, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького–Х.: Право 2, 816, 2011
162011
Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
ВІ Борисова
Право України, 97-102, 2006
142006
До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права
В Борисова
видавництво" Право", 2005
122005
До проблеми участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах
ВІ Борисова
Трансформація відносин власності в Україні: організаційно-правові та …, 2003
122003
Основи римського приватного права
ВІ Борисової, ЛМ Баранової
112008
Использование количественных фенологических методов для характеристики горной полосы Среднего Урала
НВ Скок, ОВ Янцер, ЮР Иванова
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки 19 (5), 2014
102014
До проблеми сутності юридичної особи
ВІ Борисова
Методологія приватного права: Зб. наук. пр.(за матеріалами наук.-теорет …, 2003
102003
Юридична особа–універсально правова форма участі організацій у ци вільному обороті
ВІ Борисова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.—2003.—Вип 2, 8-10, 2003
102003
До проблем створення юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2002
92002
Про залежність юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2000
92000
Інститут юридичної особи у праві України
В Борисова
Право України, 25-31, 2010
82010
Кримінальне право України (Особлива частина)
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисова
К.: Юрінком, 2005
82005
Цивільне право Укра¿ ни: підручник
ВІ Борисова
К.: Þрінком Інтер 2, 552, 2004
82004
Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність
В Борисова
видавництво" Право", 2001
82001
Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України
В Борисова
Право України, 113-120, 2009
72009
До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України
ВІ Борисова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
72009
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)
ЮВ Баулін, ВІ Борисова
ЮВ Бауліна, ВІ Борисова. Харків: Кроссроуд, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20