Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор,
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва
Х.: Право, 2007
252007
Цивільне право України: підручник: у 2 т./[ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ІВ Жилінкова та ін.]
ВІ Борисова
К.: Хрінком Інтер 1, 480, 2007
252007
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ВІ Борисова, ІВ Жилінкова–4-те вид., переробл. і допов.–Х.: Право, 2012
172012
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації, 9-16, 2015
162015
Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
ВІ Борисова
Право України, 97-102, 2006
122006
До проблеми участі публічних юридичних осіб у цивільних правовідносинах
ВІ Борисова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація відносин …, 2003
122003
До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права
ВІ Борисова
видавництво" Право", 2005
112005
Юридична особа–універсально правова форма участі організацій у ци вільному обороті
ВІ Борисова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 3-13, 2003
112003
Інститут юридичної особи у праві України
В Борисова
Право України, 25-31, 2010
92010
Основи римського приватного права
ВІ Борисової, ЛМ Баранової
92008
До проблеми сутності юридичної особи
ВІ Борисова
Методологія приватного права: Зб. наук. пр.(за матеріалами наук.-теорет …, 2003
92003
Про залежність юридичних осіб
ВІ Борисова
видавництво" Право", 2000
92000
Использование количественных фенологических методов для характеристики горной полосы Среднего Урала
НВ Скок, ОВ Янцер, ЮР Иванова
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки 19 (5), 2014
82014
До проблем створення юридичних осіб
ВІ Борисова
видавництво" Право", 2002
82002
Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність
ВІ Борисова
видавництво" Право", 2001
82001
Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України
В Борисова
Право України, 113-120, 2009
72009
Органи юридичної особи
ВІ Борисова
Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук зб./Національна юридична академія …, 2002
72002
Індивідуалізація юридичної особи
ВІ Борисова
Проблеми законності: Респ. межвідом. наук. зб./Відп. ред. ВЯ Тацій.–Харків …, 2001
62001
До проблеми самостійних правових можливостей суб'єктів цивільних правовідносин
ВІ Борисова
52014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20