Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borisova
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор,
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва
Х.: Право, 2007
412007
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації, 9-16, 2015
242015
Использование количественных фенологических методов для характеристики горной полосы Среднего Урала
НВ Скок, ОВ Янцер, ЮР Иванова
Вестник российских университетов. Математика 19 (5), 2014
222014
Основи римського приватного права
ВІ Борисової, ЛМ Баранової
202008
До проблеми участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах
ВІ Борисова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація відносин …, 2003
172003
Цивільне право Укра¿ ни: підручник
ВІ Борисова
К.: Þрінком Інтер 2, 552, 2004
162004
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
ВІ Борисової, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького–Х.: Право 2, 816, 2011
152011
Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
ВІ Борисова
Право України, 97-102, 2006
142006
До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права
В Борисова
видавництво" Право", 2005
142005
До питання про поняття юридичної особи публічного права
ОО Посикалюк
Університетські наукові записки, 46-59, 2015
132015
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ВІ Борисова, ІВ Жилінкова–4-те вид., переробл. і допов.–Х.: Право, 2012
132012
Юридична особа–універсально правова форма участі організацій у ци вільному обороті
ВІ Борисова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.—2003.—Вип 2, 8-10, 2003
132003
Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права
В Борисовва
Приватне право, 81-93, 2013
112013
Інститут юридичної особи у праві України
В Борисова
Право України, 25-31, 2010
112010
До проблеми сутності юридичної особи
ВІ Борисова
Методологія приватного права: Зб. наук. пр.(за матеріалами наук.-теорет …, 2003
112003
Damage causes of European ash in the permanent sampling plots in Kharkiv region
VL Meshkova, VL Borysova
Лісівництво і агролісомеліорація, 179-186, 2017
102017
Кримінальне право України (Особлива частина)
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисова
К.: Юрінком, 2005
102005
До проблем створення юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2002
102002
Про залежність юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2000
102000
Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини
І Петрів
Вісник Конституційного Суду України, 87-94, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20