Підписатись
Anatoliy Volobuyev / Анатолій Волобуєв
Anatoliy Volobuyev / Анатолій Волобуєв
Donetsk State University of Internal Affairs / Донецький державний університет внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в dnuvs.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ 206, 336, 2000
1572000
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Національний університет внутрішніх справ МВС України: Харків, 2001
1272001
Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва:[навч. посібник]
АФ Волобуєв
Х.:«Рубікон, 2000
572000
Загальні положення криміналістичної методики: лекція
АФ Волобуєв
Х.: Ун-т внутр. справ, 1996
561996
Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление
АФ Волобуев
Государство и право, 42-47, 2002
532002
Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні
ОМ Бандурка, ВД Берназ, АФ Волобуєв, НС Карпов
352009
Тактика допиту: лекція
АФ Волобуєв
Харків: Ун-т внутр. справ, 1997
311997
Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений
А Волобуев
Российская юстиция, 54-55, 2001
262001
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів
АФ Волобуєв
Форум права.-2006.-№ 1.–С. 16-19, 2006
252006
Механізм злочину та його зв’язок з концептуальними положеннями криміналістики
АФ Волобуєв, АФ Волобуев
Видавець РА Козлов, 2019
222019
Подолання протидії організованих злочинних груп розслідуванню економічних злочинів
АФ Волобуєв
Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, 201-213, 1999
221999
Роль этапов расследования в структурировании частных криминалистических методик
АФ Волобуев, ОФ Федорова
Российский следователь, 2-4, 2013
182013
Етапи розслідування в криміналістичній методиці
АФ Волобуєв
Вісник Університету внутрішніх справ, 28-37, 1999
181999
Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності
А Волобуєв
Вісник академії правових наук України, 24, 2001
172001
Криміналістика: навчальний посібник
АФ Волобуєв
К.: КНТ, 2011
162011
Економічні злочини: поняття та проблеми розробки методик розслідування
АФ Волобуєв
Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.–Одеса: Юридична …, 2003
162003
Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем
А Волобуев, А Литвинов
законность, 48-50, 2001
162001
Хищения с использованием небанковских финансовых учреждений
АФ Волобуев
Законность, 39-41, 2000
152000
Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності
АФ Волобуєв
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 26-37, 1997
151997
Проблемні питання початку досудового розслідування
АФ Волобуєв
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики, 237-240, 2013
132013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20