Каграманян Артур Олександрович
Каграманян Артур Олександрович
Український державний університет залізничного транспорту; УкрДУЗТ; УкрДАЗТ; ХарДАЗТ; ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
682002
Аналіз витрат тепла секції тепловоза та його вплив на визначення кількості теплоти при самопрогріві дизеля
АО Каграманян
Энергосбережение, енергетика, энергоаудит, 49-51, 2007
82007
Використання акумуляторів теплоти, як альтернативного джерела енергії при прогріві тепловозів
АО Каграманян, АВ Онищенко
Залізничний транспорт України, с.49-51, 2011
42011
Дослідження впливу основних факторів експлуатації дизелів тепловозів на викиди забруднюючих речовин
АО Каграманян, ПВ Рукавішников
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
42010
Підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів при роботі на холостому ході
АО Каграманян, АВ Онищенко
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, с. 112-118, 2008
42008
Экспериментальные исследования двигателя с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием топлива при работе на бензо-этанольной смеси
СА Ерощенков, ВА Корогодский, АА Каграманян, АН Врублевский, ...
НТУ" ХПИ", 2012
32012
Проблеми організації використання біодизеля на підприємствах залізничного транспорту України
СА Єрощенков, АО Каграманян, ІВ Пелепейченко
Залізничний транспорт України, с.6-9, 2009
32009
Влияние коэффициента избытка воздуха и степени сжатия на термический КПД двигателя с искровым зажиганием
СА Ерощенков, ВА Корогодский, АА Каграманян, ОВ Василенко
Двигатели внутреннего сгорания, 2008
22008
Системи регулювання подачі палива для сучасних газодизелів
АО Каграманян, ВВ Захарченко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 71, 2008
22008
Исследования в области ненасыщенных лактонов. Реакции аминометилирования и цианэтилирования в ряду γ-и δ-лактонов
АА Аветисян, АА Каграманян, ГС Меликян
Հայկական քիմիական ամսագիր. Армянский химический журнал 42 (10), 633-636, 1989
21989
Товарознавство та комерційна діяльність
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ТГ Сухорукова, ОВ Маковоз
УкрДУЗТ, 2018
12018
Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею
СВ Панченко, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Каграманян, ВІ Шевченко, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Математична модель руху контейнерних поїздів напрямку Україна–Китай на принципах глобальної логістики
СВ Панченко, АО Каграманян, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, ВІ Шевченко, ...
УкрДУЗТ, 2016
12016
Підвищення ефективності будівельних робіт (у прикладах)
АВ Погребняк, АО Каграманян, АВ Євтушенко, АО Бабенко
УкрДАЗТ, 2014
12014
Визначення параметрів тепловозного дизеля 5Д49 при його роботі з різними варіантами суміші дизельного палива та метилового ефіру ріпакової олії
АО Каграманян, ОГ Крушедольський, ВВ Захарченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
Розрахункове дослідження робочого процесу тепловозного дизеля при його роботі на суміші дизельного палива та метилового ефіру ріпакової олії
АО Каграманян, ОГ Крушедольський, ВВ Захарченко
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Оцінка економічної ефективності застосування прогріву тепловозів від альтернативних джерел енергії
АО Каграманян, АВ Онищенко
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2010
12010
Нормування викидів забруднюючих речовин від тепловозних двигунів
АО Каграманян, АВ Онищенко, ПВ Рукавішников
Збірник наукових праць ДонІЗТ, с. 94-106, 2008
12008
Критерій експлуатаційної ефективності тепловозних дизелів
АО Каграманян
Залізничний транспорт України, с.26-28, 2005
12005
Нарушения микроциркуляции в почках животных при острой кровопотере, острой алкогольной интоксикации, остром сепсисе и их коррекция препаратом ЛБ-I
АА Каграманян, ГШ Амиридзе, ТГ Чигогидзе
Արյան շրջանառություն 23 (3), 61-63, 1990
11990
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20