Подписаться
Каграманян Артур Олександрович
Каграманян Артур Олександрович
Український державний університет залізничного транспорту; УкрДУЗТ; УкрДАЗТ; ХарДАЗТ; ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
742002
Аналіз витрат тепла секції тепловоза та його вплив на визначення кількості теплоти при самопрогріві дизеля
АО Каграманян
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит, 30, 2007
82007
Социально-экономические аспекты высокоскоростного железнодорожного транспорта: учебник
СВ Панченко, ВЛ Дикань, АА Каграманян, ТГ Сухорукова
Харьков:«Диса плюс, 2016
72016
Використання акумуляторів теплоти, як альтернативного джерела енергії при прогріві тепловозів
АО Каграманян, АВ Онищенко
Залізничний транспорт України, с.49-51, 2011
42011
Дослідження впливу основних факторів експлуатації дизелів тепловозів на викиди забруднюючих речовин
АО Каграманян, ПВ Рукавішников
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 160-170, 2010
42010
Підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів при роботі на холостому ході
АО Каграманян, АВ Онищенко
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, с. 112-118, 2008
42008
Экспериментальные исследования двигателя с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием топлива при работе на бензо-этанольной смеси
СА Ерощенков, ВА Корогодский, АА Каграманян, АН Врублевский, ...
НТУ" ХПИ", 2012
32012
Проблеми організації використання біодизеля на підприємствах залізничного транспорту України
СА Єрощенков, АО Каграманян, ІВ Пелепейченко
Залізничний транспорт України, с.6-9, 2009
32009
Математична модель руху контейнерних поїздів напрямку Україна–Китай на принципах глобальної логістики
СВ Панченко, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Каграманян, ВІ Шевченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
22016
Влияние коэффициента избытка воздуха и степени сжатия на термический КПД двигателя с искровым зажиганием
СА Ерощенков, ВА Корогодский, АА Каграманян, ОВ Василенко
Двигуни внутрішнього згоряння, 2008
22008
Системи регулювання подачі палива для сучасних газодизелів
АО Каграманян, ВВ Захарченко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 71, 2008
22008
Критерій експлуатаційної ефективності тепловозних дизелів
АО Каграманян
Залізничний транспорт України, с.26-28, 2005
22005
Исследования в области ненасыщенных лактонов. Реакции аминометилирования и цианэтилирования в ряду γ-и δ-лактонов
АА Аветисян, АА Каграманян, ГС Меликян
Հայկական քիմիական ամսագիր. Армянский химический журнал 42 (10), 633-636, 1989
21989
Кольчато-цепная таутомерия 4-циан-5-алкилпиразолидонов-3
АА Аветисян, АА Каграманян, ША Маркарян, ГС Меликян
Հայկական քիմիական ամսագիր. Армянский химический журнал 41 (6), 385, 1988
21988
Ресурсозберігаючі технології очистки систем дизеля та тепловоза
ЕД Тартаковский, АО Каграманян, ДО Аулін, ОВ Басов
СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ …, 0
2
Розрахунок турбокомпресора системи газотурбінного наддуву двигуна внутрішнього згоряння
ЄЄ Счастний, АО Каграманян, ОВ Панчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2019
12019
Теорія та конструкція рухомого складу високошвидкісного транспорту
СВ Панченко, ОБ Бабанін, АО Каграманян, ЮМ Дацун
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
12018
Товарознавство та комерційна діяльність
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ТГ Сухорукова, ОВ Маковоз
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
12018
Розрахунковий комплекс оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій очищення систем дизеля та тепловоза
ДО Аулін, АО Каграманян, АП Фалендиш, ОВ Рудковський
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 9-15, 2017
12017
Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею
СВ Панченко, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Каграманян, ВІ Шевченко, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20